Skip to content
Main Banner

Chúng tôi, những Anh em Phan Sinh, cùng nhau đến cử hành “Mùa của Tạo thành”

Administrator
2020-09-05 00:00:00 0

Mùa của Tạo thành đang đến gần – Nó bắt đầu vào ngày 1 tháng 9 năm 2020, đánh dấu Ngày Thế giới Cầu nguyện cho sự Bảo toàn Tạo thành và tiếp tục cho đến ngày 4 tháng 10, ngày lễ của Thánh Phanxicô Assisi, vị Thánh Bảo trợ của Sinh thái học và của các nhà sinh thái học. Nhiều Kitô hữu tham gia vào thời gian đặc biệt này để suy tư, cầu nguyện và thực hiện các hoạt động cụ thể dẫn đưa nhân loại hướng tới một lối sống liên đới, biết chăm sóc Ngôi nhà chung của chúng ta.

Mùa của Tạo thành là một sáng kiến đại kết đã được cử hành kể từ năm 1989. Trong nhiều thập kỷ, hàng năm, trong mùa này, các tín đồ Kitô giáo trên toàn cầu đã tập trung vào việc hòa giải với Đấng Tạo Hóa của chúng ta. Vị Thượng phụ đại kết Chính thống giáo, Dimitrios I, năm 1989, tuyên bố ngày 1 tháng 9 là ngày cầu nguyện cho tạo thành. Trên thực tế, vào ngày đó, Giáo hội Chính thống giáo bắt đầu với sự tưởng nhớ về cách Chúa tạo ra thế giới. Các Giáo hội Cơ đốc giáo lớn khác ở Châu Âu chấp nhận ngày này năm 2001, và Giáo hoàng Phanxicô tiếp nối áp dụng cho Giáo hội Công giáo La Mã vào năm 2015.

Anh em Phan Sinh chúng ta nhiệt tình tham gia sáng kiến đại kết này. Nhiều Tỉnh dòng,  thông qua các văn phòng JPIC của họ, đã tổ chức các hoạt động trong sự liên kết rộng lớn hơn với Gia đình Phan Sinh. Năm nay, chúng ta tham gia cách năng nổ và nhiều hy vọng hơn bởi vì dự phóng mang tên “cuộc cách mạng của Laudato si.”

Chúng tôi muốn các bạn biết về một số hoạt động do Văn phòng JPIC Trung ương tổ chức:

Ngày 1 tháng 9: phát động video âm nhạc, “Cách mạng Laudato si” (trên facebook của JPIC)

Ngày 5 tháng 9 : Hội thảo trên mạng: “Trung tâm sinh thái - mục vụ và Phong trào Làng sinh thái”. Chỉ có bằng tiếng Anh. Cần phải đăng ký ở đây.

Ngày 5 tháng 9: Trực tiếp : “Cách mạng Laudato si,” chỉ có bằng tiếng Tây-ban-nha (trên facebook và You Tube)

Ngày 12 tháng 9: Hội thảo trên mạng “Laudato si toàn cầu”,(Đông). Nhắm cho các anh em đang ở giai đoạn huấn luyện khởi đầu của Dòng. Hợp tác với Văn phòng Huấn luyện và Học vấn trung ương.

Ngày 19 tháng 9: Hội thảo trên mạng “Laudato si toàn cầu”, (Tây) Nhắm cho các anh em đang ở giai đoạn huấn luyện khởi đầu của Dòng. Hợp tác với Văn phòng Huấn luyện và Học vấn trung ương.

Ngày 19 tháng 9: Trực tiếp: “Cách mạng Laudato si,” chỉ có bằng tiếng Bồ-đào-nha (trên facebook và You Tube)

Ngày 26 và 27 tháng 9 : “Tỉnh tâm hoán cải sinh thái” hợp tác với Phong trào công giáo thế giới về khí hậu và JPIC-Gia đình Phan sinh tại Colombia. chỉ có bằng tiếng Tây-ban-nha. Cần phải đăng ký ở đây, trước ngày 24 tháng 9.

Chia sẻ