Skip to content
Main Banner

Trực tiếp Thánh lễ phong chức Phó tế và Linh mục 11/04/2021

Administrator
2021-04-10 00:00:00 0

Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa,
Tỉnh Dòng thánh Phanxicô Việt Nam và gia đình các tiến chức hân hoan kính báo:

Đức Cha Lu-y Nguyễn Anh Tuấn, Giám mục phụ tá TGP Sài Gòn
sẽ truyền chức Phó tế và Linh mục
lúc 07:00 sáng Chủ Nhật, ngày 11/04/2021
tại Tu viện Phanxicô Thủ Đức,
42 Đình Phong Phú, Tăng Nhơn Phú B, Tp. Thủ Đức.

 

Các tiến chức Linh mục:

   - Giuse Đinh Chỉ Lam, OFM

   - Phêrô A Lih, OFM

   - Giuse Nguyễn Hồng Quang, OFM

   - Philipphê Đinh Thanh Tân, OFM

   - Lôrenxô Nguyễn Triều, OFM

Các tiến chức Phó tế:

   - Phêrô Vũ Lương Chinh, OFM

   - Giuse Nguyễn Văn Cương, OFM

   - Phêrô Mai Đông Đăng, OFM

   - Phaolô Lê Văn Đoán, OFM

   - Phaolô Rơ Châm H'ring, OFM

   - Phêrô Nguyễn Minh HIếu, OFM

   - Phêrô Bùi Đức Hoàng, OFM

   - Phêrô Võ Minh Hoàng, OFM

   - Giuse Phan Quốc Huy, OFM

   - Gioan Nguyễn Hồng Phúc, OFM

   - Giuse Phạm Đình Phụng, OFM

   - Phêrô Đặng Đình Quản, OFM

   - Antôn Đồng Văn Thượng, OFM

   - Giuse Nguyễn Minh Trực, OFM

   - Giuse Nguyễn Minh Đỗ, SJ

Chia sẻ