Skip to content
Main Banner

Video các Tỉnh Dòng gởi về Tổng Tu Nghị 2021

Administrator
2021-07-04 00:00:00 0

Video về Dòng Đài Loan-Hồng Kông (cùng với Dự án Trung Quốc)

Video về Tỉnh Dòng thánh Wenceslas, Cộng hòa Séc

Video về Tỉnh Dòng Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, Tây Ban Nha

Video về Tỉnh Dòng thánh Bonaventura, Rome

Video về Tỉnh Dòng Đức Mẹ Guadalupe

Video về Tỉnh Dòng thánh Thiên Thần Micael  - Indonesia

Video của Tỉnh Dòng Thánh Giá, Slovenia

Video về Tỉnh Dòng Vô Nghiễm Nguyên Tội, New York, USA

Video này của Tỉnh Dòng Đức Trinh Nữ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội - Bernardines

Video này của Tỉnh Dòng Thánh Phanxicô - Canada

;

Video của Tỉnh Dòng Các Thánh Tử Đạo - Hàn Quốc

Video của Tỉnh Dòng Santo Antonio - Brazil

Video của Tỉnh Dòng Thánh Antôn - Ý

Video của Tỉnh Dòng Phanxicô - Arantzazu

Video của Tỉnh Dòng Thánh Danh (New York, USA)

Video về Tỉnh Dòng Nữ Hoàng - Hungary

Video về Hạt Dòng São Benedito da Amazônia

Video về Tỉnh Dòng Franciscana del Santo Evangelio de México

Video về Tỉnh Dòng Serafica dei Frati Minori di Umbria và Sardegna-Ý

Video về Tỉnh Dòng Deutsche Franziskanerprovinz

Chia sẻ