Skip to content
Main Banner

ĐHY Czerny: Đức Thánh Cha tham dự COP28 để nhắc lại các giá trị của Laudate Deum

Administrator
2023-11-30 00:00 UTC+7 575

Đức Hồng Y Michael Czerny, Tổng trưởng Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện cho rằng “Sự hiện diện của Đức Thánh Cha tại Hội nghị thượng đỉnh tiếp theo về biến đổi khí hậu, sẽ là một cử chỉ mạnh mẽ để kêu gọi những người cầm quyền trên thế giới không để lại cho những người trẻ một hành tinh bị huỷ hoại”.

Vatican News

Trong một cuộc trò chuyện, Đức Hồng Y Michael Czerny đã giải thích với Vatican News về cam kết của Toà Thánh trong bối cảnh hội nghị quốc tế quan trọng này. Theo đó, trong cái nhìn của COP28, những gì Toà Thánh ưu tiên được thể hiện sâu sắc trong Laudate Deum. Theo nghĩa là văn kiện này thể hiện chương trình của Toà Thánh, đã được trình bày rõ ràng và công bố hai tháng trước khi diễn ra hội nghị. Nhưng có thể nói thêm rằng mục tiêu chính của hội nghị ở Dubai là thực hiện Thoả thuận Paris 2015, hạn chế sự nóng lên toàn cầu.

Đức Hồng Y Tổng trưởng cho rằng điều thuyết phục những người cầm quyền can thiệp vào hoạt động bảo vệ Thụ tạo là công ích, như mong ước của Đức Thánh Cha. Công ích phải thúc đẩy mọi người làm việc nhiều hơn nữa để đạt được thoả thuận. Hơn nữa, trong Laudate Deum Đức Thánh Cha trực tiếp ngỏ lời với các lãnh đạo thế giới, mời gọi họ nghĩ đến con cháu của họ và mời họ trả lời câu hỏi: Tại sao quý vị lại có thể để lại cho con cháu quý vị một thế giới đổ nát?

Từ điểm này, Đức Hồng Y khẳng định: Đức Thánh Cha đến COP28 để nhấn mạnh và truyền đạt những gì ngài đã nói và giải thích trong Laudate Deum. Đó là một cử chỉ mạnh mẽ tái khẳng định những gì đã nói cũng rất mạnh mẽ.

https://www.vaticannews.va/vi/vatican-city/news/2023-11/dhy-czerny-dtc-tham-du-cop28-gia-tri-laudate-deum.html

Chia sẻ