Skip to content
Main Banner

Hướng Tới Nền Tảng Hành Động Laudato Si'

Administrator
2021-04-01 00:00 UTC+7 90

Nhân sinh nhật lần thứ năm Thông điệp Laudato Si' (24 tháng 5 năm 2020), ĐGH Phanxicô đã tuyên bố một năm kỷ niệm đặc biệt, và Bộ Thăng tiến sự Phát triển Con người Toàn diện đã trình bày đề xuất “Nền tảng hành động Laudato Si'”. Nhiều tổ chức khác nhau đã được mời để khởi động và bắt đầu hành trình bảy năm hướng tới sự bền vững toàn vẹn. Mục tiêu của sáng kiến kéo dài nhiều năm này là làm cho các cộng đồng trên toàn thế giới có thể tạo lập sự bền vững theo tinh thần môi sinh học toàn vẹn của Laudato Si'.

Là những người Phan sinh, chúng ta hãy cùng tham gia sáng kiến tuyệt vời này thông qua Văn phòng JPIC. Vào dịp kỷ niệm năm năm Thông điệp được ban hành, các văn phòng JPIC của Dòng và của Gia đình Phan sinh đã tham gia chiến dịch “Cách mạng Laudato Si'” bằng cách thực hiện nhiều sáng kiến quốc gia, khu vực và quốc tế. Nối tiếp các động lực tinh thần thuận lợi ấy, chúng ta cùng khởi động chương trình “Nền tảng hành động Laudato Si'”.

Trong những tuần qua, Văn phòng JPIC đã tổ chức một số cuộc họp về chủ đề nhận thức và cộng tác “Chăm sóc Tạo thành” do cha Joshtrom Isaac Kureethadam SDB., điều phối. Trong các buổi họp trực tuyến này, chúng tôi đã chia sẻ với họ những sáng kiến khác nhau mà Dòng đang triển khai dưới ánh sáng của Thông điệp và của Hội đồng Dòng. Đồng thời, họ cũng chia sẻ và thông tin cho chúng tôi về tiến trình của “Nền tảng hành động Laudato Si'”. Điều này cho phép chúng tôi tham gia nhóm làm việc “Liên tu sĩ dòng cho Laudato Si'” và chúng tôi được mời làm thành viên ban chỉ đạo của chương trình “Nền tảng hành động Laudato Si'” kéo dài bảy năm.

Ngoài ra, như một cách để cộng tác và là một phần của chương trình “Nền tảng hành động Laudato Si'”, Văn phòng JPIC đã bắt đầu làm việc trên một số đề xuất để đưa ra cho toàn Dòng và cho Gia đình Phan sinh trong tuần lễ Laudato Si' nhân kỷ niệm sáu năm thành lập Thông điệp. Những đề xuất này bổ sung cho chiến dịch được bắt đầu vào năm ngoái, như một động lực mới cho công việc mà các Thực thể khác nhau của Dòng đã bắt đầu. Với hy vọng, chúng ta hướng tới tương lai, tới “Cuộc cách mạng Laudato Si': Hành động cho một hệ sinh thái toàn vẹn”.

(Nguồn: https://ofm.org/it/blog/verso-la-piattaforma-dazione-della-laudato-si/)

Chia sẻ