Skip to content
Main Banner

MÙA THỤ TẠO 2023

Administrator
2023-09-07 00:00 UTC+7 259

Cũng như mọi năm, từ ngày 1 tháng 9 đến ngày 4 tháng 10, gia đình Kitô giáo trên toàn thế giới hiệp nhất cử hành “Mùa Thụ Tạo”, một dịp để cầu nguyện và hành động nhằm bảo vệ và chăm sóc ngôi nhà chung của chúng ta.

“Công lý và hoà bình tuôn chảy” là chủ đề được chọn cho năm 2023, trong khi biểu tượng là dòng sông hùng vĩ, hình ảnh được lấy từ lời của ngôn sứ Amốt: “Lẽ phải như nước tuôn trào và công lý như dòng suối không bao giờ cạn.” (Am 5,24).

Trong sứ điệp Ngày Thế giới Cầu nguyện cho việc Chăm sóc Công trình Sáng tạo (được cử hành vào ngày 1 tháng 9), ĐGH Phanxicô muốn đào sâu hơn chủ đề: “Hình ảnh biểu cảm này của Amốt nói cho chúng ta điều Thiên Chúa mong muốn. Ngài muốn công lý ngự trị: Đó là điều cần thiết cho cuộc sống của chúng ta với tư cách là con cái được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa, cũng giống như nước cần thiết cho sự sống thể chất của con người. […] Khi chúng ta biết trước hết tìm kiếm Nước Thiên Chúa (x. Mt 6,33), duy trì mối quan hệ đúng đắn với Thiên Chúa, với nhân loại và thiên nhiên, thì công lý và hòa bình có thể tuôn chảy, như dòng nước tinh khiết vô tận, nuôi dưỡng con người và mọi sinh vật.”

Mùa Thụ Tạo sẽ kết thúc vào ngày 4 tháng 10, lễ thánh Phanxicô, mà năm nay trùng với ngày khai mạc Thượng Hội đồng về Tính Đồng nghị. Chúng ta đọc lại sứ điệp của Đức Gióa hoàng: “Trong Mùa Thụ Tạo này, với tư cách là những người theo Chúa Kitô trên hành trình công nghị chung, chúng ta sống, làm việc và cầu nguyện để ngôi nhà chung của chúng ta một lần nữa được tràn đầy sức sống. Xin Chúa Thánh Thần bay lượn trên mặt nước hướng dẫn chúng ta “canh tân bộ mặt trái đất này” (x. Tv 104,30).

(Nguồn: https://ofm.org/tempo-del-creato-2023.html)

Chia sẻ