Skip to content
Main Banner
Thánh Tôma (03/07) - Thánh Vêrônia Giulianô (09/07) - Thánh Nicôla Pích, Vinhađi (10/07) - Thánh Bênêđíctô (11/07) - Thánh Bônaventura (15/07) - Thánh Giacôbê (25/07) - Thánh Gioakim và Anna (26/07) - Thánh Mátta, Maria, Lazarô (29/07) - Thánh Ignatiô Loyôla (31/07)
Ngôn ngữ

Nguồn Phan Sinh cho Ngày thế giới lần thứ tư của Người Nghèo

Administrator
2020-12-12 00:00 UTC+7 128

“Hãy rộng tay cứu giúp người nghèo khó” (Hc 7:32)

“Hỡi anh em, khi anh em nhìn thấy một người nghèo, anh em nhìn thấy một tấm gương của Chúa và của Mẹ nghèo khó của Người.” Cụm từ này, được gán cho Thánh Phanxicô Átxidi, đề ra phương pháp tiếp cận hướng dẫn việc kỷ niệm Ngày Thế giới của người Nghèo. Đây không phải là một khái niệm trừu tượng. Đây là những khuôn mặt cụ thể. Là chính Chúa. Vào thời Đức Giáo hoàng Phanxicô, đoàn sủng Phan sinh chiếm một vị trí nổi bật trong chương trình đổi mới của Giáo hội. Tên được chọn bởi vị Giám mục hiện tại của Rome cập nhật các sự kiện của Chúa ở Umbria trong thế kỷ thứ 13 và đề xuất một tham chiếu nhân học nhằm sửa chữa lại tạo thành đang bị đe dọa đổ nát.

Vì lý do này, Văn phòng Công lý, Hòa bình và sự Vẹn toàn của tạo thành phối hợp với các nhóm JPIC-Media, cung cấp tài liệu nguồn này để đào sâu vào Ngày Thế giới của Người Nghèo trong bốn cách tiếp cận: từ Sinh thái vẹn toàn, từ việc chiêm nghiệm thực tại, từ sự biện phân tình huynh đệ và từ sự cam kết trở thành một người Samaritanô.

Chia sẻ