Skip to content
Main Banner

Ủy Ban Linh Hoạt JPIC Họp Thường Niên

Administrator
2022-04-15 00:00 UTC+7 102

Ủy ban Linh hoạt JPIC đã họp trực tiếp và trực tuyến vào các ngày 22 đến 25 tháng Ba. Anh Jacek Orzechowski từ Hoa Kỳ, anh Daniel Rodríguez từ El Salvador, anh Francesco Zecca và anh Jaime Campos trực tiếp tại Trung Ương Dòng ở Rôma.

Chức năng của Ủy ban Linh hoạt là trợ giúp Linh hoạt viên Văn phòng JPIC trong việc thực hiện các dự án và các đề xuất do Hội đồng IJPICC đưa ra và được Hội đồng Dòng phê duyệt (SS 6,1). Trong cuộc họp, chúng tôi đã thảo luận và đưa ra một số quyết định về các chủ đề sau:

1.Các cuộc họp Shema

Phối hợp với JPIC Media, Ủy ban Linh hoạt JPIC sẽ tổ chức ba cuộc họp trực tuyến để đối thoại, suy tư, cầu nguyện và hành động. Các tham dự viên sẽ dễ dàng chia sẻ với nhau nhờ tính năng dịch đồng thời và các phòng song song cho mỗi ngôn ngữ.

Ngày 3 tháng 9: Thời gian của Tạo thành

23 tháng 9: Để chuẩn bị cho Ngày thế giới dành cho người di cư và tị nạn

Ngày 22 tháng 10: Để chuẩn bị cho Ngày Tinh thần Assisi

2.Tuần lễ Laudato Si’

Văn phòng JPIC, thành viên của Ủy ban Tuần lễ Laudato Si’, cùng với Phong trào Laudato Si’, sẽ hợp tác tổ chức một trong những sự kiện toàn cầu về chủ đề “giáo dục sinh thái”.

3.JPIC, Huấn luyện và Học vấn

Ủy ban Linh hoạt đã gặp anh Darko Tepert, Tổng thư ký Huấn luyện và Học vấn OFM. Từ Định hướng 27 của Tổng Tu nghị, một cuộc đối thoại đã được bắt đầu để thúc đẩy công việc hợp tác, cho phép các giá trị của JPIC được thể hiện nhiều hơn trong quá trình huấn luyện khởi đầu và thường xuyên. Từ cuộc đối thoại này, hai lộ trình sẽ xuất hiện trong những năm tới: kinh nghiệm huấn luyện và đánh giá lại nội dung thần học của huấn luyện từ quan điểm sinh thái học toàn vẹn (ví dụ: Diploma và Licentiate Triết học với chuyên ngành sinh thái học toàn vẹn).

4.JPIC, Truyền giáo và Phúc Âm hóa

Ủy ban Linh hoạt JPIC đã tham gia cuộc họp của Hội đồng Quốc tế về Truyền giáo và Phúc Âm hóa. Họ đã thảo luận về cách thức các giá trị của JPIC có thể hiện diện nhiều hơn trong sứ vụ Truyền giáo và Phúc Âm hóa. Tiếp theo là chia sẻ của Mạng lưới Phan sinh tại Địa Trung Hải. Cuối cùng, một số tiêu chí đã được thiết lập cho việc xây dựng Ratio Evangelizationis.

5. Cuộc họp của Hội đồng Brazil-Cực Nam Mỹ Châu

Ủy ban Linh hoạt JPIC, cùng với Phó Tổng phục vụ, Tổng Thư ký Huấn luyện và Học vấn, và Tổng Thư ký Truyền giáo và Phúc Âm hóa, đã tham dự cuộc họp trực tuyến của Hội đồng Brazil-Cực Nam Mỹ Châu. Cuộc họp này có sự hiện diện của các Giám tỉnh, các Thư ký Huấn luyện và Học vấn, Truyền giáo và Phúc Âm hóa, và các linh hoạt viên JPIC từ tất cả các thực thể trực thuộc Hội đồng. Hướng dẫn thực hiện Định hướng 27 và Nghị quyết 28 (JPIC) của Tổng Tu nghị 2021 cũng đã được giới thiệu.

6.Các mạng lưới Phan sinh, Nghị quyết 28 của Tổng Tu nghị 2021

Mạng lưới Phan sinh tại Địa Trung Hải: Anh Francesco Zecca, OFM, đã đưa ra một bản cập nhật. Hội đồng các Giám tỉnh Italia và Albania (COMPI) đã quyết định thành lập một Huynh đệ đoàn ở Taranto (miền nam Italia) để thực hiện dự án “OIKOS” (Trung tâm Sinh thái học toàn vẹn cho Địa Trung Hải). Dự án này sẽ là “động cơ” của mạng lưới. Dưới đây là các dự án hiện đang được thực hiện:

6.1.Oikos - Giới trẻ: Sáu nhóm giới trẻ đã được thành lập tại Taranto, Scutari, Beirut, Cairo, Marrakech, Palma di Maiorca.

6.2.Oikos - Sinh thái học toàn vẹn: Phiên bản thứ ba của khóa học diploma sẽ bắt đầu vào tháng 10 năm 2022 tại Đại học Giáo hoàng Antonianum (1 năm - ảo/ virtual), với hai chuyên ngành: Business và Địa Trung Hải. Mục đích là đào tạo các điều hành viên, những người sau đó sẽ được tháp vào các dự án khác nhau của mạng lưới. Chúng tôi sẽ gửi thông tin đúng thời gian tương ứng.

6.3.Đề xuất về cơ cấu tổ chức của mạng lưới đã được thảo luận.

Mạng lưới Phan sinh dành cho người di cư: Anh Jaime Campos, OFM, đã trình bày bản cập nhật về tổ chức: Các trung tâm đón tiếp và các nhóm làm việc. Việc củng cố các nhóm quốc gia (6 quốc gia) và các lĩnh vực mới mà mạng lưới đang triển khai: các chính sách, mục “dành cho người di cư” và kế hoạch đào tạo cho các thành viên của mạng lưới.

7.COP27  - tháng 11 năm 2022

Dự án do Văn phòng JPIC giới thiệu sẽ được thực hiện với sự cộng tác của Franciscans International, trong hai giai đoạn:

7.1.Các sự kiện sơ bộ: Mạng lưới Phan sinh tại Địa Trung Hải sẽ tổ chức các cuộc họp về biến đổi khí hậu tại các thành phố của dự án “Oikos - Giới trẻ”.

7.2.Sự kiện chính thức: Anh Jacek Orzechowski, OFM, sẽ đại diện cho Văn phòng JPIC tại COP27 phối hợp với Franciscans International.

8.Các cuộc họp JPIC quốc tế

8.1.Hội đồng JPIC quốc tế 2022: Khả năng tổ chức cuộc họp IJPICC vào cuối năm nay (tháng 11) đã được thảo luận. Có hai quốc gia được đề xuất làm nước chủ nhà. Anh Jaime sẽ tham khảo ý kiến của anh em ở các nước này để tìm kiếm cơ hội. Ủy ban Linh hoạt JPIC sẽ họp ngay sau IJPICC tại cùng thành phố.

8.2.Cuộc họp JPIC Châu Mỹ và Cuộc họp Liên lục địa Châu Á / Châu Đại Dương: Trong thời gian Hội đồng JPIC Quốc tế vào tháng 11 năm 2022, địa điểm và ngày cho mỗi cuộc họp này sẽ được quyết định. Do đó, cả hai sẽ diễn ra vào năm 2023.

9.Khóa học JPIC quốc tế

Chúng tôi đã thảo luận về sự cần thiết phải đánh giá cách tổ chức khóa học này. Chương trình bắt đầu từ năm 2008, và đến nay đã có khoảng 450 anh em tham gia. Ý kiến thống nhất đưa vấn đề này cho Hội đồng JPIC quốc tế tiếp theo.

(Nguồn: https://ofm.org/it/blog/il-comitato-di-animazione-gpic-ha-tenuto-il-suo-incontro-annuale/)

Chia sẻ