Skip to content
Main Banner

Văn Phòng JPIC Tại Tổng Tu Nghị 2021

Administrator
2021-08-24 00:00 UTC+7 82

Trong phần trình bày Báo cáo của Tổng Phục vụ cho Tổng Tu nghị, anh Michael Perry đã nói về những thực tế và hướng đi của Dòng hôm nay, và chia sẻ ước mơ của Anh về một Hội Dòng huynh đệ và tràn đầy sức sống nhằm thúc đẩy sự thăng tiến về nhân văn, tâm linh và xã hội, để đáp lại tiếng kêu của người nghèo và tiếng kêu của trái đất.

Anh Tổng Phục vụ đã mạnh mẽ nói về sự cần thiết của Dòng chúng ta trong việc trở về với căn tính huynh đệ ban đầu của Đấng sáng lập, mong muốn tất cả anh em từ chối quyền lực và cám dỗ của tư tưởng giáo sĩ trị, thay vào đó là sống như những người anh em hèn mọn trong việc cầu nguyện và truyền giáo. Anh nhấn mạnh đến nhu cầu của quyền được tiếp cận các nguồn tài nguyên chung và quyền được đối xử bình đẳng của tất cả mọi anh em, bắt đầu với việc triển khai rộng rãi hơn các thuật ngữ Phan sinh như “Nhà huấn luyện khởi đầu” thay vì “Chủng viện”, và “Anh em” thay vì “Cha và anh em”.

Ngoài các khuyến nghị trong Báo cáo của Tổng Phục vụ đã công bố, anh Michael còn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp xúc cởi mở và đối thoại huynh đệ giữa anh em ở tất cả các cấp, và bảo đảm rằng các nghị quyết của Tổng Tu nghị sẽ được thực hiện, đặc biệt là ở các cấp địa phương.

Lời mời gọi của Tổng Phục vụ đối với tất cả anh em là hãy xem xét ơn gọi của chúng ta hôm nay, biện phân và vạch ra lộ trình ơn gọi cho ngày mai, để trở thành nguồn cảm hứng, niềm vui và hy vọng. Điều này bao gồm việc sẵn sàng nhìn thực tại xung quanh với lòng ngay thẳng, sống xác tín căn tính Tin Mừng của chúng ta, và được hướng dẫn bởi đức tin thay vì sợ hãi trong việc đưa ra các lựa chọn mang tính ngôn sứ. Cụ thể, lời mời gọi bao gồm việc tích hợp đức tin và lòng bác ái vào đời sống huynh đệ hàng ngày và việc tiếp cận mục vụ cách sáng tạo, nhằm hợp nhất sứ vụ Huấn luyện, Truyền giáo và Phúc âm hóa, và JPIC với nhau một cách toàn diện.

Như một phần trình bày của mình, anh Tổng Phục vụ đã mời anh Jaime Campos, Giám đốc Văn phòng Trung ương về Công lý, Hòa bình và Toàn vẹn của Tạo thành, chia sẻ về những phát triển của JPIC như là một bộ phận không thể thiếu trong đời sống của Dòng. Chúng bao gồm một trung tâm đào tạo trực tuyến về Laudato Si' và việc linh hoạt các sáng kiến khác nhau về JPIC. Anh Jaime đã nhấn mạnh sự cần thiết phải đào sâu lối sống ngôn sứ và đặc sủng của Dòng, với cuộc đối thoại liên tục trong tinh thần hiệp hành (synodality). Là một phần của hoạt động truyền thông và chia sẻ các nguồn lực với Hội Dòng rộng lớn hơn, Văn phòng Trung ương JPIC có trang mạng riêng www.ofmjpic.org cũng như trang Laudato Si' Revolution tại www.laudatosirevolution.org.

Tại Tổng Tu nghị, các Nghị huynh đã họp nhau trong các nhóm thảo luận nhỏ để chia sẻ các phản hồi trên Báo cáo của Tổng Phục vụ, và cũng làm việc trong các nhóm ngôn ngữ về các hướng dẫn cho Hội Dòng hôm nay, tìm ý nghĩa và hướng đi trong Chúa Kitô, cho cuộc sống của thế giới.

(Nguồn: JPIC NEWSLETTER: CONTACT (04-06.2021))

Chia sẻ