Skip to content
Main Banner

Hội Thảo Thần Học

Administrator
2019-03-20 00:00 UTC+7 144

Được gởi hứng bởi văn kiện Hội Đồng Dòng mở rộng tại Nairobi, Kenya trong buổi lễ khai giảng năm học 2018-2019 Ban Giám đốc Học viện Phanxicô đã lấy chủ đề cho năm học đó là: “xây dựng học viện trở thành một huynh đệ đoàn chiêm niệm và truyền giáo”.

Trong chiều hướng như thế cũng như để cho sinh viên của học viện có thêm kiến thức trong việc mục vụ truyền giáo trong tương lai, học viện Phanxicô đã tổ chức hội thảo chuyên đề thần học lần thứ 16 với đề tài: “Một số mô hình truyền giáo cơ hội và thách đố” do cha Gioan Phanxicô Nguyễn Gia Thịnh trình bày, vào lúc 8h00, thứ 7 ngày 16 tháng 3 năm 2019, tại Học viện Phanxicô, 42 Đình Phong Phú, Quận 9, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Đến tham dự buổi hội thảo này có các bề trên, giám học của một số dòng tu, các giáo sư đang dạy tại học viện, sinh viên một số học viện và chủng viện, các nữ tu cũng như tất cả các anh em sinh viên Học viện Phanxicô.

Chia sẻ