Skip to content
Main Banner

Lễ Bế Giảng Và Phát Bằng Tốt Nghiệp – Ra Trường

Administrator
2018-06-12 00:00 UTC+7 113

Ngày 31/05/2018, Học viện Phanxicô đã tổ chức Lễ Bế Giảng Năm Học 2017-2018, cùng với lễ Phát Bằng Tốt nghiệp cho sinh viên khoá VII và Lễ Ra Trường cho sinh viên khoá VIII.

Thành phần tham dự gồm: khoảng 200 tu sĩ sinh viên, khách mời cùng quý bề trên các dòng tu, giám học của các học viện Dòng Thiên Bình, Dòng Thiên Phước, Dòng Ngôi Lời, Tu đoàn Giáo sĩ Nhà Chúa, Dòng Thừa Sai Đức Tin.

Thánh lễ được cử hành lúc 10 giờ 00 do anh Giám tỉnh chủ tế. Cùng đồng tế có quý Cha Bề trên, Giám học các học viện thuộc các Dòng tu, anh Phụ trách Cộng đoàn Thủ Đức cùng một số anh em linh mục trong Học viện Phanxicô. Sau phần hiệp lễ có nghi thức trao bằng Tốt nghiệp cho 7 tu sĩ sinh viên về dự lễ trong số 11 tu sĩ sinh viên đã tốt nghiệp năm 2017. Sau đó là nghi thức sai đi dành cho 34 tu sĩ sinh viên thuộc các Dòng tu và Tu hội khác nhau thuộc khoá VIII đã hoàn thành chương trình học vấn.

Sau thánh lễ tất cả các sinh viên tu sĩ, khách mời cùng quý Bề trên và quý Giáo sư cùng chia sẻ bữa cơm huynh đệ thân tình với nhau trước khi chia tay.

BTT-OFMVN

Chia sẻ