Skip to content
Main Banner
Thánh Tôma (03/07) - Thánh Vêrônia Giulianô (09/07) - Thánh Nicôla Pích, Vinhađi (10/07) - Thánh Bênêđíctô (11/07) - Thánh Bônaventura (15/07) - Thánh Giacôbê (25/07) - Thánh Gioakim và Anna (26/07) - Thánh Mátta, Maria, Lazarô (29/07) - Thánh Ignatiô Loyôla (31/07)
Ngôn ngữ

THÔNG ĐIỆP NHÂN DỊP THÁNG RAMADAN

BTT OFMVN 00
2024-03-20 21:19 UTC+7 674
Năm nay, Thiên Chúa muốn các Kitô hữu và người Hồi giáo cùng nhau sống Mùa Chay và tháng Ramadan trong gần ba tuần. Trong những ngày này, mỗi người theo cách riêng và theo truyền thống lâu đời của mình, chúng ta cố gắng đến gần Thiên Chúa hơn bằng cách đi theo con đường của Ngài (“những con đường thẳng” trong Surah Al-Fatiha 6) và bằng cách đọc Lời của Ngài.

Ủy ban Đối thoại Trung ương

11 tháng 3 năm 2024

Nguyện xin Bình An của Thiên Chúa ở trên tất cả anh chị em!

Năm nay, Thiên Chúa muốn các Kitô hữu và người Hồi giáo cùng nhau sống Mùa Chay và tháng Ramadan trong gần ba tuần. Trong những ngày này, mỗi người theo cách riêng và theo truyền thống lâu đời của mình, chúng ta cố gắng đến gần Thiên Chúa hơn bằng cách đi theo con đường của Ngài (“những con đường thẳng” trong Surah Al-Fatiha 6) và bằng cách đọc Lời của Ngài. Chúng ta cố gắng hòa giải với anh chị em mình bằng cách “tha thứ với sự tha thứ cao đẹp” (Surah Al-Hijr 85) và chia sẻ những gì chúng ta có với những người cần nó (“vì lòng bác ái che đậy muôn vàn tội lỗi” 1Phêrô 4, 8). Chúng ta cố gắng bắt thân xác mình chịu sám hối bằng việc ăn chay, điều này khiến chúng ta khám phá ra rằng nếu không có Thiên Chúa thì chúng ta không thể làm gì được (Gioan 15,5) và rằng Ngài là và sẽ luôn là Đấng Tốt Lành duy nhất.

Do đó, con đường của chúng ta lại giao nhau một cách huyền diệu trong những ngày này. Là những anh em Phan Sinh, vốn đang tìm cách thay đổi cuộc sống của chúng tôi theo ý muốn của Thiên Chúa, chúng tôi muốn bảo đảm với anh chị em về lời cầu nguyện và sự gần gũi của chúng tôi trong tháng này, một tháng rất quan trọng đối với mọi người. Xin Thiên Chúa, với lòng thương xót vô biên của Ngài, ban cho chúng ta mỗi ngày làm được nhiều hơn những điều đẹp lòng Ngài.

Trong thời điểm mà hòa bình thế giới dường như bị tổn hại, khi rất nhiều dân tộc đang phải chịu những vết thương đau đớn và những cuộc chiến tranh vô nghĩa, chúng tôi muốn mời gọi anh chị em cầu nguyện đặc biệt với chúng tôi để hòa bình của Thiên Chúa giúp chúng ta vượt qua mọi ích kỷ và sợ hãi, tại Gaza, Ukraine, Congo và rất nhiều nơi trên thế giới, tại xã hội và gia đình chúng ta. Cầu mong những lời cầu nguyện và những nỗ lực của chúng ta để cùng nhau sống tốt hơn trên trái đất này trở nên hiệp nhất, hầu kế hoạch của Thiên Chúa dành cho nhân loại được thực hiện.

Chúc mừng tháng Ramadan hạnh phúc và linh thiêng đến tất cả anh chị em!

 

Nguồn: https://ofm.org/messaggio-in-occasione-del-mese-santo-del-ramadan.html

thong-diep-1710944334.png
Chia sẻ