Skip to content
Main Banner

Giáo trình huấn luyện quốc tế lần đầu tiên dành cho các Trợ úy của Dòng Phan Sinh Tại thế và Giới trẻ Phan Sinh

Administrator
2019-11-29 00:00 UTC+7 334

Nhiều năm qua, các Tổng Trợ úy tinh thần cho Dòng Phan Sinh Tại thế (SFO) và Giới trẻ Phan Sinh (YouFra) mơ ước tổ chức chung ở một nơi, một giáo trình huấn luyện quốc tế dành cho các trợ úy tinh thần quốc gia. Với sự trợ giúp của 04 vị Tổng Phục vụ (OFM, OFMCon, OFMCap, TOR), Hội đồng các Trợ úy tinh thần quốc gia của Mỹ, Huynh đệ đoàn quốc gia của Nam Hàn và ban Lãnh đạo của Hội đồng quốc tế Dòng Phan Sinh tại thế (CIOFS), cuối cùng giấc mơ đã được thực hiện từ ngày 10 đến 15 tháng 11, 2019.

Giáo trình huấn luyện đã được tổ chức tại Đại học Chí ái của các Anh em Phan Sinh nhánh Viện tu ở Laurentina (Rome), với sự tham dự của các anh em thuộc 04 nhánh tại Châu Phi, Châu Á, Châu Âu, Bắc Mỹ, Nam Mỹ. Đỉnh cao của tuần lễ là sự hiện diện của anh Carlos Alberto Trovarelli, Tổng Phục vụ của các Anh em Viện tu (đại diện cho Hội đồng các Tổng Phục vụ), anh Amando Trujillo Cano TOR, cựu Tổng Trợ úy tinh thần và bây giờ là Tổng Phục vụ của TOR, Tibor Kauser OFS, Tổng Phục vụ của OFS/YouFra, và Ana Fruk, một thành viên của ban lãnh đạo OFS. Sự hiện diện của các vị rất có ý nghĩa đối với các người tham dự, đặc biệt thời gian các vị chia sẻ các kiến thức, kinh nghiệm và tình yêu đối với OFS/YouFra. 

Giáo trình không những chỉ đánh thức sự hiểu biết về OFS/YouFra, mà còn nhen nhúm lại nơi các người tham dự tình yêu mến sự phục vụ của họ với tư cách là trợ úy tinh thần, ý thức rằng kiến thức thì căn bản để có được một sự phục vụ tốt hơn và thích hợp hơn, tuy nhiên phải luôn tránh cám dỗ chỉ dừng lại ở bình diện lý trí mà không có liên hệ gì với con tim.

Hy vọng rằng tất cả các đề tài được bàn đến trong suốt giáo trình sẽ được chia sẻ lại cho các anh em và chị em trên toàn thế giới, những người không thể hiện diện vì nhiều lý do khác nhau. Mỗi một trợ úy tinh thần phải có trách nhiệm nghiêm chỉnh nhớ lại các lời của thánh Phanxicô Assisi: “Chúng ta hãy bắt đầu lại, bởi vì cho đến nay chúng ta chưa làm gì hết,” bằng cách dấn thân vào việc thường huấn để mọi trợ úy tinh thần cho OFS và YouFra có thể được tính vào giữa “những người thích hợp và được chuẩn bị tốt cho việc phục vụ tinh thần.”(Tổng Hiến chương Dòng Phan Sinh Tại thế, điều 88.1).

Chia sẻ