Skip to content
Main Banner

Khoá họp Văn Phòng Phúc Âm hoá

Administrator
2018-04-21 00:00 UTC+7 104

Văn phòng Phúc Âm hoá và Truyền giáo đã tổ chức hai ngày gặp gỡ các anh em đứng đầu các ban, ngành trong Văn Phòng này từ ngày 6 đến ngày 7 tháng 4 năm 2018, tại Nhà Tĩnh tâm Đamianô, Cộng đoàn Thủ Đức. Chủ đề của cuộc gặp gỡ: “Chuẩn bị nhân sự cho các sứ vụ Phúc Âm hoá trong Tỉnh Dòng”.

Ngày họp thứ nhất bắt đầu bằng phần cầu nguyện khai mạc xin ơn Phúc Âm hoá, sau đó anh Thư ký Phúc Âm hoá của Tỉnh Dòng giới thiệu chương trình làm việc của hai ngày gặp gỡ. Tiếp theo là phần phát biểu khai mạc của anh Giám tỉnh. Thời gian còn lại của buổi sáng, anh em chia sẻ về những hoạt động và những ưu tư trong lãnh vực của mình, như truyền giáo, công tác mục vụ giáo xứ, mục vụ anh chị em PSTT, các cơ sở xã hội, hoạt động JPIC và các dự án,… Giờ làm việc buổi chiều bắt đầu vào lúc 2 giờ, anh em lắng nghe bài chia sẻ về kinh nghiệm truyền giáo ở tại Bỉ, Myanmar, Thailand,… của anh Gioan B. Nguyễn Gia Thịnh, cũng như các ưu tư của anh về việc chuẩn bị nhân sự truyền giáo cho Tỉnh Dòng. Ngày làm việc thứ hai bắt đầu với lời cầu nguyện ngắn, sau đó, cha Gioan B. Trương Thành Công, thuộc Giáo phận Cần Thơ, đang phụ trách giáo điểm Rạch Vọp, chia sẻ kinh nghiệm ưu tiên chọn lựa người nghèo và Loan Báo Tin Mừng trong công tác Mục vụ. Giờ làm việc buổi chiều chỉ có 1 tiết, anh em trao đổi, thảo luận về những đề xuất chuẩn bị nhân sự trong lĩnh vực Phúc Âm hoá.

Kỳ họp của Văn phòng Phúc Âm hoá kết thúc vào lúc 16 giờ ngày 7/4 sau lời kinh tạ ơn Thiên Chúa Ba Ngôi.

BTT - OFMVN

Chia sẻ