Skip to content
Main Banner

Hội thảo Triết học

Administrator
2018-11-13 00:00 UTC+7 150

Trong bối cảnh hiện nay, là sinh viên Việt Nam, chúng ta không chỉ tìm hiểu tưởng “Triết học Mác” như một phần của lịch sử triết học thế giới, mà còn cần nghiên cứu kỹ lưỡng hơn, vì tư tưởng này có ảnh hưởng nhiều đến lịch sử tư tưởng và xã hội Việt Nam. Nhờ đó, các sinh viên có thêm kiến thức để làm việc mục vụ và đối thoại.

Mang thao thức này, Học viện Phanxicô đã tổ chức buổi Hội thảo chuyên đề triết học, với đề tài: “Chủ Nghĩa Mác-xít dưới Nhãn quan Triết học” do Giáo sư Gioan Bosco Nguyễn Hữu Thy trình bày, vào lúc 8 giờ 00, thứ Bảy ngày 10 tháng 11 năm 2018, tại Học viện Phanxicô, 42 Đình Phong Phú, Quận 9, Tp. HCM.

Đến tham dự buổi thuyết trình này có các Bề trên, Giám học các dòng tu; các giáo sư đang dạy tại Học viện; các nữ tu; và tất cả các sinh viên đang theo học tại Học viện này.

BTT-OFMVN

Chia sẻ