Skip to content
Main Banner

Các Thánh Nam Nữ

BTT OFMVN
2017-11-02 23:00 UTC+7 246

Chúc mừng các thánh Nữ Nam

Muôn đời vui sống trước nhan Chúa Trời.

Sau khi đã sống cuộc đời,

Trên nơi trần thế tuyệt vời tín trung.

Bởi nhờ đã sống đến cùng,

Con đường đức ái, thuỷ chung lời thề.

Một lòng cương quyết khinh chê

Tiền tài, danh vọng, chẳng hề chạy theo.

Giữ cho tâm trí trong veo

Miễn sao sống trọn đức nghèo phúc âm.

Cuộc đời khỏi bị giam cầm,

Bởi bao dục vọng sai lầm dối gian

Sẵn lòng luôn biết trao ban

Bản thân cuộc sống cho ngàn chúng sinh

Cuối đời các thánh hiển vinh

Ở trong ánh sáng phục sinh vĩnh hằng.

 

Mừng lễ các thánh Nam Nữ

01-11-2017

Hai Tê Miệt Vườn

Chia sẻ