Skip to content
Main Banner

Chẳng Có Mùa Xuân

BTT OFMVN
2019-01-29 23:00 UTC+7 102

        Bao em bé mùa xuân chẳng có,

       Chúng sinh ra bị bỏ lề đường.

       Suốt đời đầy dẫy tai ương,

       Chẳng cơm không áo tâm vương buồn sầu.

 

       Cuộc đời phủ một màu đen tối,

       Các em đâu biết lối đường đi.

       Ngày đêm gặp lắm hiểm nguy,

       Ở trong cuộc sống bất kỳ nơi đâu.

 

       Ta hiệp ý khẩn cầu cùng Chúa,

       Để Ngài thương cứu chữa các em.

       Ngõ hầu thoát khỏi bóng đêm,

       Bước vào ánh sáng đứng lên làm người.

 

       Đời các em như hoa tươi thắm,

      Bởi hưởng nhờ ánh nắng mùa xuân.

       Cuộc đời khỏi mọi gian truân,

     Trí tâm thanh thản ung dung làm người.

 

Mừng Xuân Kỷ Hợi 2019

Hai Tê Miệt Vườn

Chia sẻ