Skip to content
Main Banner

Cội Nguồn Tình Yêu

BTT OFMVN
2019-02-13 23:00 UTC+7 131

                 Tình yêu nguồn cội từ đâu?

       Từ nơi Thiên Chúa nhiệm mầu Ba Ngôi.

              Bởi Ngài đâu phải là người,

       Nhưng là đích thực Chúa Trời tình yêu.

              Trở thành mạch suối phong nhiêu,

       Dạt dào đổ xuống thật nhiều phúc ân.

              Giúp cho nhân thế trở thành,

       Con Cha chí ái công dân Nước Trời.

              Từ nay đích thực là người,

       Thông chia bản chất Ngôi Lời hóa thân.

              Xác hồn đổi mới canh tân,

       Chính nhờ ân sủng Thánh Thần Ngôi Ba.

              Xác hồn nhân thế trổ hoa,

       Bình an, nhẫn nhục, hiền hòa, tín trung.

              Cuối đời được về thiên cung,

       Sau khi đã sống thủy chung nghĩa tình.

 

“Thiên Chúa là tình yêu…” (1Ga 3,7-8).

Ngày lễ Tình Yêu

14/02/2019

Hai Tê Miệt Vườn

Chia sẻ