Skip to content
Main Banner

Con Giữ Lời Thầy

BTT OFMVN
2019-05-23 23:00 UTC+7 147

              Yêu Thầy con giữ lời Thầy,

       Cha Thầy yêu lại ban đầy tình thương.

              Cất đi đại họa tai ương,

       Do bao tội ác ghen tương hận thù.

              Chúng là những đám mây mù,

       Phủ che tâm trí cầm tù lương tri.

              Từ nay con lại thực thi,

       Những gì Thầy dạy: Cho đi mạng mình.

              Sẵn sàng để chịu đóng đinh,

       Chết cho người cũ tiền tình dối gian.

              Đồng thời lại biết trao ban,

       Bao điều chân thiện cho ngàn thế nhân.

              Giúp cho Nước Chúa lan dần,

       Làm cho người thế trở thành đẹp tươi.

              Mọi người thẳng tiến về trời,

       Cùng Thầy vui sống bên Người Cha yêu.

             

“Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy…” (Ga 14,23).

Chúa nhật VI Phục Sinh năm C

26/05/2019

Hai Tê Miệt Vườn

Chia sẻ