Skip to content
Main Banner
Thánh Tôma (03/07) - Thánh Vêrônia Giulianô (09/07) - Thánh Nicôla Pích, Vinhađi (10/07) - Thánh Bênêđíctô (11/07) - Thánh Bônaventura (15/07) - Thánh Giacôbê (25/07) - Thánh Gioakim và Anna (26/07) - Thánh Mátta, Maria, Lazarô (29/07) - Thánh Ignatiô Loyôla (31/07)
Ngôn ngữ

Đại Hội La Vang

BTT OFMVN
2008-08-12 23:00 UTC+7 130

Chốn La Vang - Địa Linh của Mẹ,
Một vùng quê nhỏ bé nghèo nàn.
Thế nhưng được Mẹ thương ban,
Biết bao phúc lộc chứa chan lòng người.

Mong dân Việt sống đời thánh thiện,
Cùng giúp nhau thực hiện điều lành.
Loại trừ mầm mống chiến tranh,
Quyết tâm luôn sống chân thành vị tha.

Mọi người được gặp Cha từ ái,
Nhờ suốt đời gieo vãi tình thương.
Dắt nhau vào cõi Thiên Đường.
Muôn đời được sống luôn thường bên Cha.

Đại hội La Vang năm 2008
Hai Tê Miệt vườn

Chia sẻ