Skip to content
Main Banner

Đất Trời kết giao

BTT OFMVN
2008-12-23 23:00 UTC+7 110

Ngày Con Thiên Chúa làm người, 

Khởi đầu thời điểm: Đất Trời kết giao.

Đây là quà tặng Cha trao,

Cho toàn vũ trụ cùng bao người trần.

Và Ngài mặc lấy xác thân,

Chung chia thân phận phàm nhân kiếp người.

Để rồi sống trọn cuộc đời,

Với bao thử thách như người trần gian.

Ngõ hầu đem lại bình an,

Khiến lòng nhân thế đầy tràn tình thương.

Cuộc đời khỏi mọi vấn vương,

Chẳng còn man trá, ghen tương oán hờn.

Mọi người gặp Đấng Chí Tôn,

Chính là Thiên Chúa cội nguồn tình thương.

Dắt nhau về cõi Thiên đường,

Muôn đời vui sống luôn thường bên Cha.

 

"Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta" (Ga 1,14)

Mừng Đại Lễ Chúa Giáng Sinh 25/12/2008
Hai Tê Miệt Vườn ofm.vn

Chia sẻ