Skip to content
Main Banner

Mảnh đất ươm cây

BTT OFMVN
2008-12-26 23:00 UTC+7 82

Gia đình mảnh đất ươm cây,

Chính nhờ cha mẹ lòng đầy tình yêu.

Bởi đây, mạch suối phong nhiêu,

Khiến cây xanh tốt, sinh nhiều quả hoa.

Tình nghĩa của mẹ và cha,

Xuống trên con cái chan hoà ấm êm.

Mọi người biết sống trung kiên,

Giúp nhau thẳng tiến ở trên đường đời.

Thế là tất cả làm người,

Đúng theo phong cách Ngôi Lời hoá thân.

Mọi người chắc chắn trở thành,

Con Cha chí ái, thần dân Nước Trời.

Để rồi được sống muôn đời,

Nghìn thu có mặt bên người Cha yêu.

 


"Cha mẹ được mời gọi để biến tình thương con cái thành dấu chỉ hữu hình cho chúng nhận ra được tình yêu của Thiên Chúa là 'nguồn gốc mọi tình phụ tử trên trời dưới đất' (Ep 3,15)" (Tông Huấn Gia Đình, số 14).

Chúa Nhật Lễ Thánh Gia, ngày 28.12.2008
Hai Tê Miệt Vườn

Chia sẻ