Skip to content
Main Banner

Ngày Lễ Tình Yêu

BTT OFMVN
2019-02-13 23:00 UTC+7 168

                Hôm nay ngày lễ tình yêu,

       Chúc bao bạn trẻ gặp nhiều niềm vui.

              Buồn phiền các bạn chôn vùi,

       Với bao dục vọng đẩy lùi thật xa.

              Cuộc đời đẹp tựa muôn hoa,

       Biết bao hương sắc đậm đà lòng nhân.

              Bởi nhờ luôn biết thực hành,

       Lắm điều thiện hảo, nhiệt thành hăng say.

              Nhờ đem khối óc, bàn tay,

       Góp công xây dựng đẹp hay thế trần.

              Rồi đây các bạn trở thành,

       Những đôi chồng vợ muôn phần đẹp tươi.

              Điều này đem lại cho đời,

       Bình an thiện hảo mọi người hân hoan.

              Chờ ngày từ giã trần gian,

       Đến quê hằng sống thiên đàng mai sau.

 

“Con người ở một mình không tốt…” (St 2,18.23).

Không tình yêu: đơn độc, héo tàn.

Có tình yêu: liên kết, sung mãn.

Ngày lễ Tình Yêu – 14/02/2019

Hai Tê Miệt Vườn

Chia sẻ