Skip to content
Main Banner
Thánh Tôma (03/07) - Thánh Vêrônia Giulianô (09/07) - Thánh Nicôla Pích, Vinhađi (10/07) - Thánh Bênêđíctô (11/07) - Thánh Bônaventura (15/07) - Thánh Giacôbê (25/07) - Thánh Gioakim và Anna (26/07) - Thánh Mátta, Maria, Lazarô (29/07) - Thánh Ignatiô Loyôla (31/07)
Ngôn ngữ

Nguồn suối Thần Linh

BTT OFMVN
2020-05-29 23:00 UTC+7 244

NGUỒN SUỐI THẦN LINH

 

            Thánh Thần nguồn suối thành linh,

       Dạt dào đổ xuống trong tim mọi người.

              Mọi người vui sống cuộc đời,

       Bình an thiện hảo của thời thiên sai.

              Đâu còn gặp phải họa tai,

       Chính do tội ác, trái sai lỗi lầm.

              Từ nay biết sống thâm trầm,

       Ở trong tình mến mênh mông Chúa Trời.

              Để rồi đem cả cuộc đời,

       Phụng thờ Thiên Chúa, mến người anh em.

              Bởi nhờ luôn sống mọn hèn,

       Chẳng còn kiêu hãnh, bao phen oán hờn.

              Xác hồn nhận được muôn ơn,

       Từ nơi Thần Khí đổ tuôn dồi dào.

              Cuối đời chắc chắn được vào,

       Ở trong vương quốc trên cao Nước Trời.

 

“Đức Giê-su muốn nói về Thần Khí mà những kẻ tin vào Người sẽ lãnh nhận” (Ga 7,32).

Chúa nhật VIII Phục Sinh năm A

Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống

31/05/2020

Hai Tê Miệt Vườn

 

 

LIÊN KẾT HIỆP THÔNG

 

              Thánh Thần liên kết hiệp thông,

       Mọi người nên một ở trong biển tình.

              Thế nhân chung một trái tim,

       Cùng nhau xây dựng hòa bình tình thương.

              Loại trừ thái độ ghen tương,

       Cõi lòng sạch hết vấn vương hận thù.

              Chúng là những đám mây mù,

       Phủ che tâm trí cầm tù lương tri.

              Từ nay chỉ biết thực thi,

       Công bình bác ái cho đi mạng mình.

              Giúp cho tình nghĩa đệ huynh,

       Càng thêm triển nở trong tình của Cha.

              Mọi người vui sống hài hòa,

       Ở trong bầu khí chan hòa ấm êm.

              Cuối đời tất cả đi lên,

       Để cùng họp mặt ở bên Chúa Trời.

 

“Thật thế, tất cả chúng ta, dầu là Do Thái hay Hy Lạp, nô lệ hay tự do, chúng ta đều đã chịu phép Rửa trong cùng một Thần Khí để trở nên một thân thể” (1Cr 12,13).

Chúa nhật VIII Phục Sinh năm A

Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống

31/05/2020 – Hai Tê Miệt Vườn

Chia sẻ