Skip to content
Main Banner
Thánh Tôma (03/07) - Thánh Vêrônia Giulianô (09/07) - Thánh Nicôla Pích, Vinhađi (10/07) - Thánh Bênêđíctô (11/07) - Thánh Bônaventura (15/07) - Thánh Giacôbê (25/07) - Thánh Gioakim và Anna (26/07) - Thánh Mátta, Maria, Lazarô (29/07) - Thánh Ignatiô Loyôla (31/07)
Ngôn ngữ

Sống trọn chữ Yêu

BTT OFMVN
2008-09-12 23:00 UTC+7 160

Hôm nay tuyên khấn với Ngài,

Là con quyết sống mãi hoài chữ:Yêu".

Chính đây mới thật mục tiêu,

Suốt đời con nhắm chẳng liều bỏ qua.

Từ nay sống thật sâu xa,

Trọn tình với Chúa,thiết tha yêu người.

Sẵn sàng hiến trọn cuộc đời,

Chu toàn nhiệm vụ Chúa Trời đã giao.

Ngày đêm tích cực giảng rao,

Tình thương cứu độ cho bao người trần.

Giúp cho ai nấy trở thành,

Con Cha chi ái tốt lành đẹp xinh.

Mọi người sẽ được hiển vinh,

Ở trong ánh sáng Thần Linh Chúa Trời.

 

Ghi nhớ 10 anh em Khấn Lần Đầu

Trong dòng Anh Em Hèn Mọn, Tỉnh dòng Việt Nam.

 

Tập viện Phanxicô Du Sinh

Ngày 03/09/2008.  Hai Tê Miệt vườn.

Chia sẻ