Skip to content
Main Banner

Vô nhiễm nguyên tội

BTT OFMVN
2008-12-07 23:00 UTC+7 53

Xác hồn của Mẹ trinh trong,
Chứa chan ơn thánh, nên khôngTội Truyền.
Con tim của Mẹ tinh tuyền,
Trở nên xứng đáng đền thiêng Chúa Trời.
Suốt đời Mẹ sống vâng lời,
Chu toàn Thiên Ý như người tôi trung.
Chính nhờ Mẹ sống đến cùng,
Về lời thề hứa: thuỷ chung nghĩa tình.
Chúng con tha thiết cầu xin,
Mẹ thương bầu cử, đoái nhìn phàm nhân.
Giúp cho người thế trở thành,
Con Cha chí ái, thần dân Nước Trời.
Từ nay ai nấy làm người,
Ở trong bản chất tuyệt vời thiện chân.
Cuối đời tất cả chung phần,
Để cùng với Mẹ trong thành Thiên Cung.

"Mừng vui lên hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà" (Lc 1, 28).


Mừng Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội
Ngày 8/12/2008
Hai Tê Miệt Vườn, OFM

Chia sẻ