Skip to content
Main Banner

Danh sách ứng sinh được nhận vào giai đoạn Tìm hiểu, KPOG đợt I - 2018

Administrator
2018-02-06 00:00 UTC+7 84

Từ ngày 29/01 đến 02/02 năm 2018, Ban Mục Vụ Ơn Gọi Tỉnh Dòng Thánh Phanxicô Việt Nam đã tổ chức Tuần Khám Phá Ơn Gọi đợt I cho các bạn trẻ muốn sống đời sống Thánh hiến trong Dòng Anh Em Hèn Mọn tại Việt Nam. Các em đã được cha Giám tỉnh Ignatio Nguyễn Duy Lam nhận vào giai đoạn tìm hiểu của Tỉnh Dòng:

TT

TÊN THÁNH

HỌ và Tên lót

TÊN

NĂM SINH

NƠI SINH

GIÁO XỨ

GIÁO PHẬN

1

Giu-se

Hoàng Văn

Đạt

25.10.1993

Nghệ An

Nhân Hoà

Vinh

2

An-tôn

Nguyễn Hoàng

Hiển

17.05.1996

Ninh Thuận

Phước Thiện

Nha Trang

3

Giacôbê

Nguyễn Thái

Hoà

30.12.1995

Khánh Hoà

Vĩnh Phước

Nha Trang

4

F.X

Trần Văn

Khanh

29.09.1996

Thái Bình

Đền thánh Cao Mại

Thái Bình

5

An-tôn

Phan Nguyễn Hoàng

Minh

16.02.1991

TP. HCM

Bình Xuyên

Sài Gòn

6

An-tôn

Trần Khắc

Minh

15.02.1996

Nghệ An

Quy Hậu

Vinh

7

Giu-se Phê-rô

Nguyễn Hoàng Công

Minh

19.06.1997

Lâm Đồng

Thanh Xuân

Đà Lạt

8

F.X

Vũ Lâm

Phong

12.09.1994

TP.HCM

Thủ Đức

Sài Gòn

9

Phê-rô

Nguyễn Văn

Sỹ

10.11.1999

Hà Tĩnh

Thu Chỉ

Vinh

10

Phao-lô

Nguyễn Văn

Tài

05.01.1998

Nghệ An

Lộc Mỹ

Vinh

11

Phê-rô

Đoàn Chí

Tín

10.05.1998

Cần Thơ

Tân Hải,

Long Xuyên

Chia sẻ