Skip to content
Main Banner

ANH LẠI RA ĐI

BTT OFMVN
2024-01-01 12:19 UTC+7 1086
fr-bosco-dinh-1703859108.png

Một anh nữa lại ra đi,

       Giã từ trần thế chia ly mọi người.

              Chúc anh gặp được Chúa Trời,

       Là Cha nhân ái, muôn đời vinh quang.

              Ở trong cõi phúc Thiên Đàng,

       Cùng muôn thần thánh hỷ hoan vui mừng.

              Bởi anh đã sống tín trung,

       Cuộc đời thánh hiến thủy chung lời thề.

              Chính nhờ luôn biết khinh chê,

       Tiền tài danh vọng chẳng hề chạy theo.

              Giữ cho tâm trí trong veo,

       Sự đời chẳng có bám đeo trí lòng.

              Tâm hồn luôn được sạch trong,

       Thuyền anh cập bến mênh mông biển tình.

              Muôn đời anh được ngắm nhìn,

       Người Cha từ ái đầy tình mến thương.

 

Ghi nhớ anh Gio-an Bốt-cô Nguyễn Văn Đình được Chúa gọi về lúc 17h15 ngày 29/12/2023, hưởng thọ 86 năm, khấn dòng 62 năm, linh mục 56 năm.

 Nhà An Hưu Dưỡng Phan-xi-cô Thủ Đức

30/12/2023

Tu sĩ Thiện Triều, OFM


Chia sẻ