Skip to content
Main Banner

Mẹ là Thân Mẫu Chúa Trời

BTT OFMVN
2024-01-01 13:42 UTC+7 742
motheofgod-1704091270.jpeg

THÂN MẪU CHÚA TRỜI

 

              Mẹ là Thân Mẫu Chúa Trời,

       Chính nhờ cưu mang Ngôi Lời hóa thân.

              Bởi do tác động Thánh Thần,

       Ngôi Hai Thiên Chúa trở thành thế nhân.

              Chung chia kiếp sống người trần,

       Ngõ hầu cứu độ muôn dân mọi thời.

              Thế nhân trở lại làm người,

       Ở trong bản chất tuyệt vời thiện chân.

              Bởi nhờ Mẹ đã hiến thân,

       Chu toàn thiên ý tín thành thẳng ngay.

              Giúp cho xã hội đổi thay,

       Cuộc đời người thế đẹp hay mọi đàng.

              Từ nay khắp cõi trần hoàn,

       Thánh ân cứu độ ngập tràn khắp nơi.

              Mọi người thẳng tiến về trời,

       Để cùng với Mẹ gặp Người Cha yêu.

 

Danh xưng Thân Mẫu Chúa Trời được Giáo Hội dành cho Đức Mẹ dựa vào lời ca ngợi của bà Ê-li-sa-bét trong kinh Kính Mừng phần 2.

Lễ Thánh Ma-ri-a Mẹ Thiên Chúa

01/01/2024

Hai Tê Miệt Vườn

Chia sẻ