Skip to content
Main Banner

Mừng Chúa Phục Sinh

BTT OFMVN
2020-04-10 23:00 UTC+7 247

MỪNG CHÚA SỐNG LẠI

 

       Ta hoan hỉ mừng Chúa sống lại,

       Những phút giây sợ hãi tiêu tan.

       Trí lòng ta được đầy tràn,

       Nhờ Con Thiên Chúa khải hoàn phục sinh.

 

       Ta sống trọn niềm tin vào Chúa,

       Cõi lòng ta chan chứa niềm vui.

       Cuộc đời quá khứ chôn vùi,

       Cùng bao tội ác đẩy lùi thật xa.

 

       Ta cất tiếng tụng ca danh Chúa,

       Bởi vì Ngài điểm tựa đời ta.

       Tình Ngài quả thật bao la,

       Lòng ta cảm tạ tình Cha nhân lành.

 

       Đời ta được hoàn thành tốt đẹp,

       Bởi vì ta thắng dẹp đam mê.

       Cuối đời chắc chắn được về,

       Trên quê thiên quốc tràn trề mến thương.

 

Đời các Tông Đồ tràn ngập niềm vui khi được gặp Chúa Giê-su phục sinh. Đời ta cũng vậy khi ta tin vào Chúa Giê-su phục sinh.

Mừng Đại Lễ Phục Sinh 2020 – 12/04/2020

Hai Tê Miệt Vườn

 

HOAN LẠC PHỤC SINH

 

       Ngũ thập nhật phục sinh hoan lạc,

       Ta cất lên khúc nhạc khải hoàn.

       Bởi nhờ đón nhận đầy tràn,

       Hồng ân cứu độ chứa chan cõi lòng.

 

       Đời ta được sống trong tình mến,

       Suốt ngày đêm thực hiện điều lành.

       Chính nhờ tích cực dấn thân,

       Phụng thờ Thiên Chúa, tha nhân thật tình.

 

       Ta quyết sống mối tình huynh đệ,

       Dẫn mọi người vào bể tình yêu.

       Chính đây đích thực mục tiêu,

       Suốt đời ta chọn đâu liều lãng quên.

 

       Cuối đời được về trên thiên quốc,

       Để đi vào cõi phúc vô biên.

       Sau khi đã sống trung kiên,

       Con đường theo Chúa suốt trên gian trần.

 

Niềm hoan lạc phục sinh của Chúa Ki-tô phục sinh phải được kéo dài suốt 50 ngày trong mùa Phục Sinh từ lễ Chúa phục sinh đến hết lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống.

Mừng Đại Lễ Phục Sinh 2020 – 12/04/2020

Hai Tê Miệt Vườn

Chia sẻ