Báo HĐPS số 283 - tháng 06/2017

2017-06-10 1.524 Thảo luận

Trong gia đình, anh chị em hãy sống tinh thần Phan sinh là tinh thần hòa thuận, trung tín và tôn trọng sự sống, tìm cách làm cho tinh thần ấy trở thành dấu chứng của một thế giới đã được đổi mới trong Đức Kitô.

Tải về máy: Báo HĐPS số 283

Loading...