Bài nhạc Rap về sự hoán cải môi sinh, “ Cuộc cách mạng Laudato si”

2020-09-11 1.485 Thảo luận

            Ngày mồng một tháng 9, 2020 là Ngày Quốc tế Cầu nguyện cho việc chăm sóc tạo thành và là ngày đầu tiên của Mùa của Tạo thành. Như một phần của Cách mạng Laudato si, - một vận động Phan Sinh toàn cầu cho sự hoán cải toàn vẹn và sinh thái-, năm nay Văn phòng JPIC cử hành Ngày Quốc tế Cầu nguyện cho sự chăm sóc tạo thành với việc phát hành gần đây bài hát nhạc Rap “Cách mạng Laudato si “, do anh Sandesh Manuel OFM chủ xướng.

            Video âm nhạc này là video thứ hai của chiến dịch, tràn đầy năng lượng và cảm hứng cho việc hoán cải sinh thái. Nó thúc giục chúng ta thực hiện một bước đi táo bạo để sống ơn gọi Phan Sinh của chúng ta cách triệt để hơn trong thế giới ngày nay. Đức Thánh Cha Phanxicô yêu cầu chúng ta tham gia vào cuộc đối thoại liên tôn vì một hệ sinh thái toàn diện. Đó là lý do tại sao video chứa nhiều clip khác nhau từ nhiều nhóm tôn giáo trên khắp thế giới. Chúng tôi hy vọng bạn nghe nó, xem nó, hát nó, chia sẻ nó với những người khác và tham gia hành động. Chúng tôi tin rằng nó có đủ sức mạnh để thu hút các tôn giáo khác và giới trẻ cùng tham gia vào chiến dịch. Hãy cảm nhận nhịp điệu và hành động!

“We need to let go of ego till we don’t know vanity
We are not God, our role is humanity
Many things have to change why don’t we start with us?
But I know there are naysayers that want to discuss

Others are passive, choosing not to change
All of their habits, then they wonder why they’re blamed
And in terms of business and consumerism
I think we’ve lost track of what’s real and what really isn’t

In one way or another we all wanna see the light
So how about we start living today in the name of Christ?
Like Saint Francis and let go of our possessions
Do that and see what happens to all your obsessions

Put your hands up when you listen to this song
Rejoice in Jesus’ name, realize we can get along
We can’t replace beauty with man-made constructions
Change the way you live and let go of all your obstructions!”
(second verse)

“Chúng ta cần phải buông bỏ cái tôi cho đến khi chúng ta không còn biết đến sự phù phiếm

Chúng ta không phải là Chúa, vai trò của chúng ta là nhân loại

Nhiều thứ phải thay đổi tại sao chúng ta không bắt đầu với chúng ta?

Nhưng tôi biết có những người phản đối muốn thảo luận

Những người khác thụ động, chọn không đổi thay

Tất cả các thói quen của họ, sau đó họ tự hỏi tại sao họ bị kết tội.

Và về mặt kinh doanh và chủ nghĩa tiêu dùng

Tôi nghĩ rằng chúng ta đã đánh mất dấu vết của những gì thực sự và những gì thực sự không là

Bằng cách này hay cách khác, tất cả chúng ta đều muốn nhìn thấy ánh sáng

Vậy hôm nay chúng ta bắt đầu sống nhân danh Đức Kitô thì sao?

Hãy giống như thánh Phanxicô và hãy từ bỏ tài sản của chúng ta

Hãy làm điều đó và xem điều gì sẽ xảy ra với tất cả nỗi ám ảnh của bạn

Hãy đưa tay lên khi bạn nghe bài hát này

Hãy vui mừng nhân danh Đức Giêsu, hãy nhận ra rằng chúng ta có thể sống hòa hợp

Chúng ta không thể thay thế cái đẹp bằng những công trình nhân tạo

Hãy thay đổi cách sống và buông bỏ mọi vật cản! ”

(câu hai)

Hội Đồng Dòng Mở Rộng năm 2018, ở số 188, nói với chúng ta rằng:

“Trong việc truyền giáo và dạy giáo lý, hãy tận dụng nghệ thuật, văn hóa và thiên nhiên dưới ánh sáng của Laudato si; sử dụng các công cụ công nghệ mới, mời gọi người trẻ tham gia sâu hơn vào thế giới thật, và lôi cuốn họ vào những hoàn cảnh thực tế của người nghèo, của Giáo hội, và của Thiên Chúa một cách cụ thể và hội nhập hơn; đảm bảo rằng các mối liên kết được tạo ra với những người đến từ các nền văn hóa, quốc gia và lục địa khác ”.

Loading...