Chúng ta được mời gọi triệt để lựa chọn sống cách trung thực đoàn sủng Phan Sinh của chúng ta

2020-07-19 842 Thảo luận

Để đánh dấu kỷ niệm lần thứ năm công bố Thông điệp “Laudato Si” về việc chăm sóc ngôi nhà chung, và ở vào một thời điểm nhân loại đang trải qua một trong những cuộc khủng hoảng sức khỏe lớn nhất, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã tuyên bố một năm đặc biệt kỷ niệm Laudato Si.  Các chủ đề được đề cập trong thông điệp mang một tầm quan trọng lớn hơn trong bối cảnh hiện tại, nơi mà các cuộc khủng hoảng xã hội và sinh thái đã trở nên rõ ràng và nghiêm trọng. Người ta chỉ cần nhìn vào sự bất bình đẳng đáng xấu hổ trong việc tiếp cận chăm sóc sức khỏe ở nhiều quốc gia.

 

Hoán cải sinh thái toàn vẹn là một trong những đề xuất của Giáo hoàng trong lá thư của ngài, bởi vì các vấn đề không được trình bày theo cách riêng lẻ, nhưng được kết nối lại với nhau. Một hoán cải trọn vẹn phải bao gồm, trong số những thứ khác, các khía cạnh chính trị, xã hội, môi trường và kinh tế. Bằng cách này, nhân loại sẽ có thể đối mặt với cuộc khủng hoảng môi trường xã hội to lớn mà chúng ta đang trải qua.

 

Văn phòng Xúc tiến sự phát triển toàn diện của con người kêu gọi toàn thể nhân loại cử hành một năm kỷ niệm đặc biệt của “Laudato Si” từ ngày 21 tháng 5 năm 2020 đến ngày 24 tháng 5 năm 2021. “Chúng tôi hy vọng rằng năm kỷ niệm và thập kỷ tiếp theo sẽ thực sự là một thời gian ân sủng, một trải nghiệm về thời khắc thực sự đặc biệt (Kairos) và một thời gian “lễ hội” cho Trái đất, cho nhân loại, và cho tất cả các thọ tạo của Chúa.” Để thể hiện mục đích này, Văn phòng cung cấp một chương trình nêu bật nền tảng sáng kiến của Laudato Si như một lời kêu gọi các tổ chức khác nhau tham gia và cam kết thực hiện kế hoạch dài hạn - 7 năm - như một con đường hướng tới sự bền vững hoàn toàn theo tinh thần Laudato Si '.

 

Ngoài ra, trong tháng 6, Văn phòng liên hợp của Tòa thánh về sinh thái toàn diện đã trình bày tài liệu “Trên con đường chăm sóc ngôi nhà chung –Năm năm sau Laudato Si”. Văn bản này là một lời kêu gọi hành động, cung cấp các yếu tố sẽ hướng dẫn và góp phần đưa các kế hoạch và dự án về chăm sóc ngôi nhà chung vào trong cuộc sống. Hai sáng kiến này của Tòa Thánh khuyến khích và thách thức chúng ta là những người Phan Sinh dấn thân vào lối sống và sứ mệnh chăm sóc và bảo vệ của chúng ta. 

Hơn nữa, chúng tôi vui mừng thấy rằng, với chiến dịch Cách mạng “Laudato Si”, được xúc tiến bởi các văn phòng JPIC của Dòng và Gia đình Phan Sinh, chúng tôi hiệp thông trọn vẹn và hòa hợp với toàn thể Giáo hội. 

“Với tư cách là những cá nhân, các huynh đệ đoàn, các đơn vị và như một Hội dòng quốc tế, chúng tôi cảm thấy bị mạnh mẽ thúc bách đưa ra một lựa chọn rõ ràng và triệt để theo hướng sống đã được Laudato Si chỉ dẫn” (Thượng Hội đồng Dòng / 18 n. 154).

Loading...