Cuộc Gặp Gỡ Huynh Đệ Của Anh Chị Em Phan Sinh Tại Thượng Hội Đồng Amazon 

2019-11-10 744 Thảo luận

Anh Chị Em thuộc gia đình Phan Sinh tham dự Thượng Hội Đồng vùng Amazon đã quy tụ tại nhà Trung Ương Dòng của Anh em Hèn Mọn ở Roma để dành thời gian cho việc nối kết tình huynh đệ. Ngày 24 tháng Mười vừa qua, nhóm Anh Chị Em này đã đến nguyện đường của Huynh đệ đoàn Trung Ương (Santa Maria Mediatrice), tại đó họ đã cùng nhau cử hành giờ Kinh Chiều với tình đệ huynh và đã chia sẻ bữa tối trong bầu khí của tình anh em và của sự vui mừng.

Có 30 thành viên của Gia đình Phan sinh hiện diện tại Thượng Hội Đồng, bao gồm 3 Hồng y, 17 Giám mục, 4 nữ tu, 4 anh em và 2 chị em Dòng Phan sinh tại thế. Đến từ các quốc gia khác nhau, Anh Chị Em là “những Nghị phụ của Thượng Hội Đồng”, những dự thính viên và những nhà chuyên môn. Với chủ đề trọng tâm là việc bảo vệ sự sống của các dân tộc, sự đa dạng sinh học và “ngôi nhà chung” của chúng ta, Thượng Hội Đồng đã đạt được một sự phân tích sâu rộng và đã đưa ra một văn kiện chung kết với các đề xuất rõ ràng về những lối đi mới cho Giáo Hội và cho một nền sinh thái học toàn diện.

Loading...