Cuộc Họp JPIC cấp Lục địa - Châu Âu

2019-09-23 662 Thảo luận

Malta, từ ngày 2 đến ngày 5 tháng Chín năm 2019 – “Sống nhân bản Phan Sinh trong bối cảnh Châu Âu ngày nay” là chủ đề của cuộc Họp cấp Lục địa của các Linh hoạt viên JPIC Châu Âu.

Cuộc họp được tổ chức tại nhà tĩnh tâm “Porziuncola” ở Malta, có 25 anh em làm việc về việc cổ vũ cho các giá trị thuộc về Công lý, Hòa bình và Bảo toàn tạo thành (JPIC) trong lục địa Châu Âu. Cuộc họp được bắt đầu với việc cử hành Thánh lễ, do anh Richard Stanley Grech, OFM, Giám tỉnh của Tỉnh dòng Thánh Phaolô ở Malta, chủ tế.

Các Linh hoạt viên JPIC đến từ: Tây Ban Nha, Ireland, Anh, Pháp, Áo, Ý, Phần Lan, Lithuania, Slovenia, Croatia, Bosnia-Herzegovina và các anh em chủ nhà chúng tôi, Malta, đã trình bày về tình hình thực tế của họ… Qua các bài thuyết trình của Cuộc họp chúng tôi có thể hiểu rõ các giá trị làm thế nào các Linh hoạt viên JPIC sẽ đưa ra thực hành các ưu tiên mà Văn phòng JPIC Trung ương Dòng đề ra… Chúng tôi nhận ra rằng công việc chuyên sâu này có liên hệ đến việc chăm sóc tạo thành, hiếu khách với di dân và đẩy mạnh hòa bình.

Sau khi chia sẻ công tác JPIC được thực hiện trong Hội nghị, chúng tôi nghe bài thuyết trình của anh Andrej Owca, SVD, sống ở Generva và là thành viên của tổ chức quốc tế NGO ONG VIVAT: anh nói về bối cảnh chính trị xã hội hiện tại ở Châu Âu. Khái niệm Nhân bản Phan Sinh” được anh José Antonio Merino, OFM, Tiến sĩ Triết học và Văn chương, giới thiệu qua hai bài thuyết trình: “Nhân bản Phan Sinh về văn hóa yêu thương” và “Nhân bản Phan Sinh và Sinh thái học”.

Chúng tôi kết thúc các buổi họp huấn luyện với hai kinh nghiệm thực tế được ban JPIC của Tỉnh Dòng Thánh Phaolô tại Malta cung cấp: một chuyến thăm viếng “John XXIII Peace Lab”, một tổ chức cố gắng thúc đẩy sự đoàn kết và các giá trị đạo đức đã được bám rễ sâu trong niềm tin Kitô giáo, mà không loại trừ bất kỳ ý tưởng khác cũng như con người. Chúng tôi cũng tham gia chương trình khai mạc “Thời đại Sáng tạo”, do Ủy ban Liên ngành về môi trường tổ chức.

Trong những ngày cuối của cuộc Họp cấp Lục địa, các linh hoạt viên làm việc theo các nhóm ngôn ngữ để lên kế hoạch cho công tác JPIC cho ba năm tới, trong ánh sáng của Hội Đồng Dòng Mở rộng đề nghị và theo Bản Tuyên ngôn của Hội đồng Quốc tế về JPIC tại Jerusalem năm 2019.

Loading...