ĐẠI HỌC ANTONIANUM: NGÀY HỌC THUẬT VỀ “NĂNG LƯỢNG VÀ KHÍ HẬU”

2023-09-25 496 Thảo luận

Phiên bản thứ ba của Lễ hội “Madre Terra, Sorelle Stelle” được tổ chức tại Umbria từ ngày 1 đến ngày 10 tháng 9 , dành riêng cho các chủ đề về sinh thái học toàn diện, nghiên cứu khoa học, đối thoại giữa khoa học và đức tin trong bối cảnh rộng lớn hơn của Mùa Thụ Tạo năm 2023.

Trong số các sáng kiến, vào ngày 9 tháng 9 có một Ngày Học thuật do Đại học Giáo hoàng Antonianum (PUA) tổ chức với chủ đề “Năng lượng và khí hậu”, vinh dự được anh Tổng Phục vụ Massimo Fusarelli và cũng là Chưởng ấn của PUA tham gia và phát biểu về ý nghĩa của Bài ca các thụ tạo.

Anh Massimo kể lại rằng Bài ca được thánh Phanxicô viết khi ngài gần như mất hoàn toàn thị lực, vì thế bức họa về công trình tạo dựng này mang đậm dấu ấn của một kinh nghiệm đức tin. “Phanxicô nhìn nhận mọi sự như là món quà được trao ban và phải được dâng trả – Anh TPV nói – không ai có quyền chiếm đoạt và làm chủ sở hữu hay là người thống trị, nhưng phải trở thành người phục vụ. Phanxicô nói rõ rằng ngài muốn trở thành anh em với giữa các thụ tạo và là người anh em bé nhỏ, chứ không phải là người đứng đầu để áp đặt. […] Ngài nối kết con người và thụ tạo vào trong kế hoạch duy nhất của Thiên Chúa. Không có cái này thì không hiểu cái kia và ngược lại”.

Do đó, sứ điệp tuôn chảy từ Bài ca trở nên rất thời sự theo phân tích của anh Massimo. “Phanxicô nhìn nhận thế giới thụ tạo như một cơ thể sống bao la, hiện hữu và hướng tới sự viên mãn, nơi con người và mọi thụ tạo tìm thấy vị trí và trách nhiệm của mình. Trong Bài ca này, Phanxicô không chỉ ca tụng Đức Chúa là Đấng phát sinh và cùng đích của mọi sự, mà còn là Đấng để chúng ta học cách yêu thương và phục vụ qua thực tại, qua thế giới, qua các thụ tạo, với chúng và vì chúng. […] Trong quá trình phát triển và dòng chảy của lịch sử, ngày nay chúng ta có thêm một tấm thẻ nữa để bước vào bản giao hưởng vĩ đại này, đó là Bài ca các thụ tạo – nơi anh Phanxicô trải nghiệm xúc cảm của mình trước công trình sáng tạo”.

(Nguồn: https://ofm.org/giornata-di-studio-della-pua-su-energia-e-clima.html)

Loading...