Đức Giáo hoàng Phanxicô nhấn mạnh sự liên đới với các nhà lãnh đạo bản địa trước Thượng Hội đồng Amazon

2019-10-21 1.600 Thảo luận

Sự kiện đặc biệt dành tặng cho Thánh Phanxicô và khép lại Mùa của Tạo thành.

Hôm nay, ngày 04 tháng 10, 2019, ở một sự kiện nặng tính chất tượng trưng được tổ chức tại khuôn viên Vatican, cùng với các nhà lãnh đạo vùng Amazon, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã trồng một cây và hiến dâng Thượng Hội đồng về vùng Amazon sắp tới cho Thánh Phanxicô Asissi.

Thượng Hội đồng Amazon, bắt đầu từ ngày Chúa Nhật, là một cuộc tập họp các Giám mục khắp hoàn cầu tại Rôma trong ba tuần để bàn về cách làm sao chăm sóc tốt hơn vùng Amazon và đồng hành với cư dân ở đó.

Trồng cây là hành vi đầu tiên của Đức Giáo hoàng Phanxicô đánh dấu Mùa của Tạo thành, dựa trên một sứ điệp ngài ban hành tháng trước mời gọi một tỷ hai Kitô hữu trên thế giới cử hành mùa này. Mùa của Tạo thành là một cuộc cử hành hàng năm cầu nguyện và hành động cho môi trường được nhiều Giáo hội Kitô giáo tuân giữ. Nó bắt đầu từ ngày 01 tháng 09, ngày Thế giới cầu nguyện cho Tạo thành, và kết thúc hôm nay, ngày lễ kính Thánh Phanxicô.

Dâng Thượng Hội đồng cho Thánh Phanxicô là một cử chỉ nặng tính tượng trưng, có âm hưởng mạnh trong các quốc gia vùng Amazon là nơi mà đại đa số là người Công giáo. Đức Giáo hoàng Phanxicô đã viết: “Thánh Phanxicô là mẫu gương tuyệt hảo trong việc chăm sóc một hệ sinh thái toàn vẹn dễ bị tổn thương, và trong cách sống vui vẻ, đơn thuần.” Dâng Thượng Hội đồng cho Thánh Phanxicô có nghĩa  là Giáo hội cam kết mạnh m bảo vệ các sắc dân bản địa và rừng mưa Amazon.

Ednamar de Oliveira Viana, nhà lãnh đạo bản địa đến từ miền Maues, Ba Tây, người cùng trồng cây với Đức Giáo hoàng, nói: “Trồng có nghĩa là có hy vọng. Trồng trong Vườn Vatican là một biểu tượng mời gọi Giáo hội dấn thân hơn nữa cho những sắc dân sống ở miền rừng núi và cho cả nhân loại. Tuy nhiên, đây cũng còn là sự tố cáo những ai đang phá hoại ngôi nhà chung của chúng ta do lòng tham tìm kiếm tư lợi cho riêng mình.

Tính dễ bị tổn thương và sự hiểu biết về các sắc dân bản địa sẽ là tiêu điểm đặc biệt của Thượng Hội đồng. Theo ngôn từ của tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng, được gọi cách chính thức là Instrumentum Laboris, mục đích là “lắng nghe tiếng nói của vùng Amazon và đáp trả lại như một Giáo hội tiên tri và quảng đại.” Khái niệm “sống hạnh phúc” của người bản địa Amazon, - bao gồm sống hài hòa với thiên nhiên - là nguyên tắc hướng dẫn của tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng. Tài liệu này cũng chứa đựng những bản báo cáo nguồn và các trích dẫn của các buổi thảo luận của hàng trăm cộng đồng miền Amazon, được dùng như một chuẩn bị cho Thượng Hội đồng.

Cây được trồng là loại “cây sồi Holm,” được cho là loại cây sồi ở trung tâm của một trong các buổi nói chuyện nổi tiếng của Thánh Phanxicô với thiên nhiên. Việc chọn lựa loại cây này nhấn mạnh sự dấn thân của Giáo hội trong việc bảo vệ rừng mưa Amazon, ở đó việc phá rừng đang ngày càng gia tăng. Trong năm qua, việc phá rừng tăng hơn 60%, theo báo cáo của cơ quan kiểm tra của Ba Tây.

Thượng Hội đồng bắt đầu từ ngày 06 tháng 10 và kéo dài đến ngày 27 tháng 10. Mặc dù Thượng Hội đồng chỉ mở cửa cho các Giám mục và các dự thính viên đặc biệt, một loạt các sự kiện công khai quanh Rôma sẽ đem đến cho đại chúng các đề tài của nó.

Loading...