Gặp gỡ anh em làm công tác JPIC

2023-09-30 845 Thảo luận

Ngày 19-20/09/2023, 18 anh em dòng nhất và 15 anh chị em uỷ viên JPIC của các miền Phan Sinh Tại Thế, Giới Trẻ Phan Sinh đã quy tụ tại nhà tĩnh tâm Đa-mi-a-nô để tham dự vào chương trình tập huấn cho anh chị em làm việc liên quan tới JPIC. Đây là lần đầu tiên mà giữa anh em dòng nhất và anh chị em Phan Sinh Tại Thế có một buổi học hỏi chung về linh đạo JPIC. 

Buổi sáng, sau giờ cầu nguyện anh Phê-rô Nguyễn Hồng Cẩm linh hoạt viên JPIC của tỉnh dòng đã chia sẻ các thao thức cũng như các vấn đề đang được quan tâm trong buổi họp của Uỷ Ban Công Lý và Hoà Bình của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam và trình bày sơ qua về công tác JPIC của tỉnh dòng. Sau đó, anh Phê-rô Nguyễn Ngọc Phú đã chia sẽ các đề tài liên quan tới vấn đề JPIC. Anh Phê-rô Nguyễn Ngọc Phú đã trình bày về khái niệm và thực hành JPIC, cũng như cách hiểu và sống JPIC trong cuộc sống hiện tại.  Sau các bài chia sẻ là các buổi thảo luận nhóm để đề ra những dự phóng, những quyết tâm của anh chị em tham dự trong công tác JPIC.

Buổi tối cùng ngày, sau giờ cơm tối anh chị em tham dự đã được chia sẻ về những công tác mà anh em Phan Sinh cũng như các bạn Giới Trẻ Phan Sinh đã làm được trong đại dịch covid 19 vừa qua. Anh chị em đã kết thức ngày đầu tiên bằng giờ kinh tối từ phần “Trong Tay Ngài”.

Sáng ngày 20/9, anh chị em tham dự khởi đầu ngày làm việc thứ 2 bằng thánh lễ cầu nguyện cho công lý và hoà bình do anh Phao-lô Vũ Xuân Quế chủ tế và giảng lễ. Sau giờ điểm tâm, anh chị em tham dự tiếp tục họp khoáng đại và đưa ra những kế hoạch hành động cụ thể trong các công tác liên quan tới JPIC cho anh em dòng Nhất và anh chị em Phan Sinh Tại Thế. Chương trình kết thúc lúc 11h ngày 20-9, sau giờ cơm trưa các anh chị em tham dự đã chia tay nhau ra về. 

Loading...