Khóa học Phan sinh trực tuyến: Laudato si và sinh thái toàn vẹn

2020-09-26 568 Thảo luận

 Khóa học Phan sinh trực tuyến “Laudato Si” và Sinh thái toàn vẹn được cung cấp cho tất cả những ai muốn hiểu sâu hơn về các chủ đề chính trong thông điệp mang tính đột phá của Đức Thánh Cha Phanxicô, và cho những người mong muốn trở thành một phần của phong trào Phan sinh toàn cầu hướng tới sự hoán cải sinh thái và thay đổi hệ thống.

Khóa học này được tạo ra như một công cụ chuyển đổi; nó sẽ giúp bạn hiểu biết và tạo năng lực cho bạn phản hồi một cách sáng tạo, hợp tác và can đảm trước lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Phanxicô về “một môi trường xã hội và sinh thái thực sự tích hợp các câu hỏi về công lý trong các cuộc tranh luận về môi trường, để nghe cả hai tiếng kêu của đất và tiếng kêu của người nghèo. ”

Mỗi phần trong số mười buổi của khóa học trực tuyến này bao gồm một video bài giảng, tài liệu đọc và bài kiểm tra ngắn. Chương trình giảng dạy do một nhóm  thuyết trình viên đa dạng đảm trách: nhà thần học, nhà khoa học, giáo viên và nhà hoạt động. Trong khóa học này, những người đã đăng ký tham gia sẽ học hỏi, từ các quan điểm Phan sinh khác nhau, hoạt động bảo vệ môi trường dựa trên đức tin, và quan điểm của người Do Thái và Hồi giáo về ý nghĩa thực tế của thông điệp Laudato Si ’.

Nội dung của khóa học cũng bao gồm tài liệu nền bổ sung, tùy chọn mà bạn có thể sử dụng tại giáo xứ, trường học của mình và cộng đồng rộng lớn hơn để thông báo, truyền cảm hứng và tạo năng lực cho những người xung quanh bạn phát triển trong đức tin Kitô giáo của họ, tìm kiếm công lý cho người nghèo và bảo vệ ngôi nhà chung của chúng ta.

Đừng bỏ lỡ cơ hội này để tìm hiểu và đưa vào thực hiện thông điệp “Laudato Si ’của Đức Giáo hoàng Phanxicô: Về Chăm sóc Ngôi nhà Chung của Chúng ta. Nhấp vào liên kết để vào “Trung tâm Đào tạo Cách mạng Laudato si”” của chúng tôi và tạo tài khoản người dùng của bạn để truy cập tất cả nội dung khóa học. Chỉ còn ít ngày nữa, khóa học sẽ khai giảng vào ngày 07/09/2020.

Hãy đăng ký ngay bây giờ tại : https://laudatosi-school-77aa.thinkific.com/users/checkout/auth

Loading...