Là những người quản lý của tạo thành

2019-09-11 467 Thảo luận

Anh Roger Lopez giải thích rằng, trong cuốn băng video này, tư cách quản lý tạo thành của Thiên Chúa đòi hỏi chúng ta sử dụng cách khôn ngoan sự thống trị của chúng ta trên toàn thể tạo thành như Thiên Chúa làm, để mỗi người hưởng lợi từ đó.

 

Being Stewards of Creation from Franciscan Media on Vimeo.

 

 

Ngày nay, trong xã hội chúng ta đang sống, có thứ ngôn ngữ chăm sóc này. Làm sao chúng ta có thể giảm thiểu tác động của chúng ta với môi trường?

Đây là một phần quan trọng của sự quản lý của chúng ta, là Thiên Chúa ban cho chúng ta trách nhiệm này như một món quà. Chúng ta thấy điều này ngay từ đầu của sách Sáng Thế. Thiên Chúa phán, “Ta ban cho các ngươi quyền bá chủ cá biển, chim trời và mọi giống vật bò trên mặt đất.” Và chúng ta phải hiểu quyền bá chủ trong cách thức đúng của nó.

Nhiều lần, có lẽ trong quá khứ, chúng ta xem sự bá chủ như: Chúng ta có thể làm bất cứ điều gì chúng ta muốn.” Tuy nhiên, đây không phải cách Thiên Chúa hành động. Thiên Chúa bá chủ toàn thể vũ trụ và Người không đụng chạm vào đời sống chúng ta và chế ngự chúng ta, hoặc dùng nó để làm hại chúng ta. Quyền bá chủ của Người là một quyền chăm sóc, dịu dàng, là một quyền không ngừng nghĩ đến người khác. Chúng ta có thể điều chỉnh lại hình ảnh bá chủ của chính chúng ta nên giống như thế không, như Thiên Chúa?

Đây là sự quản lý tạo thành: nhìn mọi khía cạnh, mọi hành động, và xem nó ảnh hưởng như thế nào đến những gì Thiên Chúa đã ban cho chúng ta trong thế giới này. Như thế, từ tái chế đến vận chuyển, đến đi xe chung – đặt những câu hỏi quan trọng này giúp chúng ta, dưới tác động của Thiên Chúa, chăm sóc thế giới kỳ diệu này đã được trao ban cho chúng ta như những người quản lý của Người.

Loading...