Lithuania: Anh Evaldas Darulis OFM, nhận một Giải thưởng quan trọng về Nhân quyền

2019-05-08 379 Thảo luận

Buổi lễ trao Giải thưởng “Bình đẳng và Đa dạng,” cũng còn được gọi là “Các Oscars về Nhân quyền” được tổ chức tại Thư viện Quốc gia – Cung điện của các Công tước vĩ đại của Lithuania, vào ngày 28 tháng 03, 2019, và đây cũng là dịp làm vinh danh những người xuất sắc nhất trong lãnh vực nhân quyền. Anh Evaldas Darulis OFM, thuộc Tỉnh Dòng Thánh Casimir, ở Lithuania, được nhìn nhận như người có những nỗ lực đáng kể trong việc cổ vũ các Kitô hữu kính trọng hơn và không đối xử phân biệt với những người đồng giới tính. Anh Evaldas đã thiết lập nhóm Công giáo đầu tiên hỗ trợ tinh thần cho các người đồng tính và các thân nhân của họ trong giáo xứ Thánh Phanxicô Vilnius, nơi anh làm cha sở.

Giải thưởng Quốc gia cho “Bình đẳng và đa dạng” được tổ chức bởi Ombudsman* tại Văn phòng cho Các Cơ hội bình đẳng và Diễn đàn Quốc gia cho Bình đẳng và Đa dạng.

*"Ombudsman" : nhân viên kiểm tra những việc làm của cơ quan nhà nước vi phạm đến quyền lợi của cá nhân

Loading...