Mạng lưới (network) Phan Sinh cho vùng Địa Trung Hải

2019-10-09 1.447 Thảo luận

Tại nước Cộng Hòa Malta, ngày 6,7 và 8 tháng 9, 2019, những anh em có trách nhiệm về Truyền giáo và Phúc âm hóa, và JPIC trong các đơn vị Phan Sinh dọc quanh Biển Địa Trung Hải đã gặp nhau để suy nghĩ về khả năng tạo một mạng lưới Phan Sinh Địa Trung Hải.

Cuộc họp của chúng tôi có hai phần:

1. Suy nghĩ về sự hiện diện của chúng tôi ở Địa Trung Hải (là và làm)

2. Chia sẻ những hoạt động Phúc âm hóa cụ thể nhằm đạt tới một quyết định

I. Suy nghĩ

Công việc Phúc âm hóa của chúng ta không chỉ là nói về Đức Giêsu, nhưng trên hết là tiếp tục sự thực hành của Ngài. Và sự thực hành của Ngài là một hiện thực hóa lòng thương xót, tình liên đới, sự đồng cảm, đón tiếp và đối thoại. Đó là lý do tại sao phương pháp Phúc âm hóa của chúng ta phải là: một loan báo với đời sống, với liên đới, với đối thoại và với những cử hành vui vẻ (qc Mt 9:15)

Chúng tôi, những anh em Phan Sinh – như Đức Giêsu ở Cana xứ Galilê - được kêu mời biến nước của sự chết ở Địa Trung Hải thành một thứ rượu của tiếp đón, của vui mừng, của lễ hội. Chúng tôi được kêu mời là những khí cụ của một nền văn hóa tiếp đón, của đối thoại, của công việc cho sự sống, của sự phục hồi nhân phẩm.

Chúng tôi được kêu mời làm việc trong một mạng lưới có tổ chức, một mạng lưới của tương trợ, của liên đới nối kết các đơn vị của chúng tôi quanh vùng Địa Trung Hải lại với nhau. Chính vì lý do này mà, để có thể làm công việc nhóm, trong một mạng lưới, giữa các đơn vị khác nhau của chúng tôi, chúng tôi phải bắt đầu những bước như sau:

1. Một hoán cải tinh thần và con tim

2. Nghiên cứu các hiện tượng của di dân, giới trẻ, đối thoại, môi sinh, bạo lực v.v…

3. Kiện toàn những bước huấn luyện để có thể xử lý các hiện tượng này.

4. Khởi động các tiến trình, các phương tiện đi kèm

5. Tạo nên những cơ chế hỗ trợ để duy trì công việc chúng tôi muốn làm.

II. Các hoạt động và những quyết định

Sau những suy nghĩ trên, chúng tôi bắt đầu chia sẻ các hoạt động mà chúng tôi đang làm trong các đơn vị của chúng tôi. Chúng tôi xem xét sinh thái, quyền con người, đối thoại đại kết và liên tôn, hoạt động giới trẻ, hoạt động ơn gọi, phát sinh ở đâu.

Từ những hoạt động này, chúng tôi quyết định tạo ra ba mạng lưới:

1. Di dân

2. Đối thoại / Hòa bình

3. Giới trẻ

Sau khi lấy các quyết định trên, các anh em tham dự gặp nhau trong những nhóm mình ưa thích để xác định các hoạt động, lên chương trình và ghi lại các thông tin khác nhau sẽ được gởi tới cho các bộ phận quyết định của mỗi một đơn vị tham dự.

Loading...