Phân biệt chủng tộc có hệ thống phải được chấm dứt: tuyên bố của 6 Tỉnh Dòng Phan Sinh Mỹ đang trong tiến trình thống nhất

2020-06-16 323 Thảo luận

Vào thời điểm virus COVID-19 tấn công người da màu một cách không tương xứng, chúng tôi đã chứng kiến việc giết chết ông George Floyd và các cuộc biểu tình, đôi khi là bạo lực, xảy ra sau đó ở các thành phố của chúng ta. Trái tim của chúng tôi hướng về tất cả những ai bị ảnh hưởng.

Bước theo vết chân của Thánh Phanxicô Assisi, chúng tôi tố cáo bạo lực và mong muốn hòa bình, chúng tôi liên đới với các anh chị em người Mỹ gốc Phi bị đối xử tàn bạo, những người đòi chấm dứt bạo lực chết người của nạn phân biệt chủng tộc. Chúng tôi không thể thờ ơ khi nhân phẩm được Chúa ban cho bị xâm phạm.

Là người có đức tin, chúng tôi không những chỉ lên án chủ nghĩa phân biệt chủng tộc có hệ thống đã dẫn đến những sự kiện này, mà chúng tôi còn cống hiến hết mình để chấm dứt bất công chủng tộc ở các Tỉnh Dòng của chúng tôi, trong Giáo hội và trong quốc gia của chúng tôi và tạo ra không gian nơi Cộng đồng yêu dấu của Tiến sĩ Martin Luther King sẽ phát triển mạnh mẽ.

 

David Gaa, O.F.M.
Tỉnh Phục vụ
Tỉnh
Dòng  thánh Barbara

James Gannon, O.F.M.
Tỉnh Phục vụ
Tỉnh
Dòng Đức Mẹ Lên Trời

Kevin Mullen, O.F.M.
Tỉnh Phục vụ
Tỉnh
Dòng Thánh Danh

Thomas Nairn, O.F.M.
Tỉnh Phục vụ
Tỉnh
Dòng Thánh Tâm

Jack Clark Robinson, O.F.M.
Tỉnh Phục vụ
Tỉnh
Dòng Đức Mẹ Guadalupe

Mark Soehner, O.F.M.
Tỉnh Phục vụ
Tỉnh
Dòng thánh Gioan Tẩy giả

A.H. dịch

Loading...