Quốc vương Abdullah II của Giócđani nhận phần thưởng “Ngọn đèn Hòa bình” tại Assisi

2019-04-15 515 Thảo luận

            Ngày 29 tháng 03, 2019 tại Vương cung Thánh đường thánh Phanxicô ở Assisi, nước Ý, Ngài Quốc vương Abdullah II của Giócđani đã được trao tặng giải thưởng “Ngọn đèn Hòa bình” do những nỗ lực của ngài trong các lãnh vực nhân quyền, kiến tạo hòa bình, và đối thoại liên tôn.

           Trong buổi lễ trao thưởng, Nhà Vua đã nói lên những nhận định sau đây:

          Đối với tôi, Ngọn đèn Hòa bình của thánh Phanxicô tượng trưng cho việc hòa bình soi chiếu con đường tiến về phía trước của chúng ta đến một tương lai tốt đẹp hơn cho mọi dân tộc, mọi tín ngưỡng, và mọi quốc gia và cộng đồng như thế nào.

            Tuy nhiên nhiệm vụ của chúng ta là cung cấp chất đốt cho ánh sáng này, và cái cung cấp nhiên liệu cho hòa bình toàn cầu chính là sự kính trọng và hiểu biết lẫn nhau.

            Đây là lý do tại sao việc được một người đã có nhiều cống hiến thúc đẩy sự hiểu biết và tôn trọng giữa các dân tộc –người bạn thân của tôi, ngài Thủ tướng Merkel- mang một ý nghĩa đặc biệt đối với tôi.

            Chính chỉ bằng việc nối kết các nỗ lực của chúng ta mà nhân loại sẽ đối đầu những thách đố nghiêm trọng của ngày nay, để giải quyết những khủng hoảng toàn cầu; chữa lành môi trường của quả đất của chúng ta; và bao gồm mọi người, đặc biệt giới trẻ của chúng ta, trong cơ hội  và hy vọng.

            Sự đồng cảm của thánh Phanxicô, -nơi hài cốt được cất giữ tại ngôi Thánh đường này-, với mỗi một người và với tất cả mọi sinh vật. đã được toàn thế giới biết đến. Một tình yêu như thế là một hướng dẫn quan trọng cho chúng ta hôm nay. Các dân tộc trên thế giới không buộc phải giống như nhau để có chung cùng những mối quan tâm, chia sẻ cùng những nhu cầu, hoặc hy vọng những niềm hy vọng giống nhau. Để đạt đến một tương lai tốt đẹp hơn, chúng ta phải tìm ra một lối đi chung.

             Trong Kinh thánh Quran, Thiên Chúa nói:

             Nhân danh Thiên Chúa, Đấng Đồng cảm, Đấng Nhân từ,

            “Hỡi các dân tộc! Chúng ta đã tạo thành các ngươi từ một cặp người nam và người nữ duy nhất và làm các ngươi thành những dân nước và bộ tộc, để các ngươi có thể nhận biết nhau. Người đáng tôn vinh giữa các ngươi, trong cái nhìn của Thiên Chúa, là người công chính nhất trong các ngươi.” (49:13)

              Ngày nay, để các dân tộc trên thế giới nhận biết lẫn nhau, chúng ta cần sự đối thoại chân thật. Điều này có nghĩa là nói năng cách trung thực, lắng nghe cách cẩn trọng, và hành động dựa trên những giá trị tích cực mà tất cả chúng ta cùng chia sẻ.

Loading...