Sự hiện diện Kitô giáo tại Moroccô, chung sống với nhau / Tưởng niệm 800 năm sự hiện diện Phan Sinh tại Moroccô

2019-04-08 414 Thảo luận

Ngày 20 tháng 03, 2019, vài ngày trước cuộc thăm viếng Moroccô của Đức Giáo hoàng Phanxicô, một cuộc triển lãm với chủ đề: “Sự hiện diện Kitô giáo tại Moroccô: chung sống với nhau” đã được khai mạc. Cuộc triển lãm này được Bộ phận lưu trữ quốc gia tổ chức và dưới sự bảo trợ của Đức Vua Mohamed VI. Vị Giám đốc của Bộ phận lưu trữ quốc gia này, ngài M. Jamaa Baida, đã làm việc trong hơn một năm để đưa vào thực hiện sáng kiến này. Nhiều khía cạnh khác nhau đã làm cuộc triển lãm thêm phong phú: Các Văn thư lưu trữ của các Anh Em Hèn Mọn cử hành 800 năm hiện diện tại Moroccô, cuộc gặp gỡ với dân chúng Hồi giáo, sự phục vụ quên mình của các anh em Phan sinh đối với tất cả những ai ở trong các miền đất này dưới những lý do khác nhau (những tù nhân Kitô hữu, những người buôn bán, các thổ dân nghèo, những di dân, v.v.). Anh Giám hạt, Manuel Corullon cám ơn sáng kiến của Bộ phận lưu trữ quốc gia và tỏ bày niềm vui to lớn của anh về sự hiện diện trong 800 năm qua của biết bao anh em, những người đã để lại một dấu ấn sâu đậm trong Giáo hội, trong Dòng Anh em Hèn mọn và trong xã hội Hồi giáo. Cử tọa gồm các anh em của Hạt dòng các Thánh Tử đạo Phan Sinh tiên khởi của Moroccô, cộng đoàn Kitô giáo (gồm Công giáo, Chính thống giáo và tín đồ phái Phúc âm), và một số đông các người dân Moroccô cùng với các vị lãnh đạo của Bộ Văn hóa và các vấn đề tôn giáo.

Loading...