Tân Trợ Lý Giám Đốc JPIC

2022-10-23 588 Thảo luận

Anh Taucen Hotlan Girsang, OFM, thuộc Tỉnh dòng Tổng lãnh Thiên thần Michael ở Indonesia, đã được Hội đồng Dòng bổ nhiệm làm Trợ lý Giám đốc Văn phòng JPIC Trung ương trong kỳ họp Tempo Forte vào tháng Bảy năm nay.

Tân Trợ Lý Giám đốc đã nhận nhiệm vụ vào ngày 6 tháng 10-2022. Anh từng là chủ tịch JPIC của Hội đồng Châu Á - Châu Đại Dương (SAAOC). Anh đã hoàn thành các nghiên cứu chuyên ngành tại Đại học Erasmus ở Hà Lan. Trong thời gian đó, anh là tình nguyện viên trong Nhóm Gia đình Công giáo Haarlem-Amsterdam gốc Indonesia.

Anh Taucen tuyên khấn lần đầu vào năm 2000, khấn trọng thể năm 2006 và thụ phong linh mục năm 2007. Trong Tỉnh dòng của mình anh từng đảm nhiệm các chức vụ: Phụ trách, linh mục chính xứ và tuyên úy.

(Nguồn: https://ofm.org/blog/br-taucen-new-assistant-director-of-jpic/)

Loading...