Vượt qua Đamietta: từ Phanxicô và Quốc vương Hồi giáo đến tương lai

2020-01-17 537 Thảo luận

Năm 2019 chứng kiến một số các biến cố nhắc nhớ lại cuộc gặp gỡ giữa thánh Phanxicô thành Assisi và Quốc vương al-Malik al-Kamil 800 năm về trước. Bây giờ cuộc kỷ niệm đã qua, một thảo luận bàn tròn hướng về tương lại của các tương quan giữa Hồi giáo và Kitô hữu, đặc biệt liên quan đến gia đình Phan Sinh, được tổ chức.

Trong bầu khí suy tư và cầu nguyện, các tham dự viên sẽ thảo luận về các sáng kiến gần đây và những sáng kiến có thể có để thúc đẩy đối thoại và sẽ mời những người có mặt nói lên các ý kiến riêng của họ - cách cụ thể và thực tiễn có thể - về việc làm sao các Kitô hữu và những người Hồi giáo có thể cùng nhau vượt qua Đamietta.

Các người tham gia:

Mustafa Cenap Aydin

Istituto Internazionale Jacques Maritain

Nadjia Kebour

Istituto Tevere

Jason Welle OFM 

Pontifical Institue for Arabic and Islamic Studies

Thứ hai, 13/01/2020- 6:00 P.M. tại Trung tâm Pro Unione, Via Santa Maria dell’ Anima, 30, Rome – tầng I (Piazza Navona)

Thêm tin tức: www. Prounione. it

Loading...