Danh sách ứng sinh được nhận vào giai đoạn Tìm hiểu, KPOG đợt III - 2017

2017-07-31 3.412 Thảo luận

Từ ngày 24 đến 28 tháng 7 năm 2017, Ban Mục Vụ Ơn Gọi Tỉnh Dòng Thánh Phanxicô Việt Nam đã tổ chức tuần khám phá ơn gọi đợt III cho các bạn trẻ muốn sống đời sống Thánh hiến trong Dòng Anh Em Hèn Mọn tại Việt nam. Sau đây là danh sách các ứng sinh được nhận vào giai đoạn tìm hiểu:

 

STT

TÊN THÁNH

HỌ

TÊN

NGÀY SINH

1

Giuse

Đinh Văn

Đính

15/08/1997

2

Giuse

Đinh Huỳnh

Đức

24/09/1999

3

Phêrô

Nguyễn Đình

Giáp

06/03/1994

4

Giuse

Hoàng Công

Hậu

20/01/1999

5

Giuse Maria

Trần Văn

Hoàn

20/01/1993

6

Phêrô

Nguyễn Hoàng

Hữu

28/05/1995

7

Giuse

Đoàn Quốc

Lễ

11/04/1991

8

Phêrô

Nguyễn Tấn

Linh

19/09/1999

9

Giuse

Nguyễn Văn

Lợi

17/07/1997

10

Phêrô

Nguyễn Đình

Luyến

03/12/1996

11

Giuse

Nguyễn Văn

Quỳnh

13/12/1997

12

Phêrô

Nguyễn Huy

Sáng

16/01/1996

13

Giuse

Phan Duy

Thanh

11/03/1996

14

Giuse

Nguyễn Quốc

Thiên

05/10/1993

15

Giuse

Đặng Hữu

Toàn

20/06/1996

16

Vincente

Nguyễn Phước

Tôn

09/04/1997

Loading...