Cách sống mùa Vọng

2008-12-08 1.053 Thảo luận

Sống Mùa Vọng bằng tình liên đới
Trí tâm ta nghĩ tới người nghèo.
Họ là như những cánh bèo
Cuốn theo dòng lũ, bám đeo chỗ nào.

Vậy ta hãy ban trao tiền bạc
Giúp nạn nhân đói khát miếng ăn
Ngập tràn bao nổi khó khăn
Nhà tan cửa nát tháng năm buồn phiền.

Mọi người được kết liên trong Chúa
Thế nhân thành điểm tựa cho nhau.
Vũ hòan khỏi cảnh thương đau
Vết thương ích kỷ được mau chữa lành

Nhân lọai được chung phần Thiên quốc
Xác hồn hưởng hạnh phúc vô biên
Tình người nối kết gắn liền
Ở trong tình Chúa vững bền thiên thu

Hai Tê Miệt Vườn

Loading...