Chúc mừng Giáng Sinh 2008

2008-12-24 897 Thảo luận

Chúc nhau một Lễ Giáng Sinh,

Và cùng Năm Mới Hoà Bình, Tự Do.

Xác hồn ơn thánh đầy no,

Trí tâm thanh thản chẳng lo sợ gì.

Để rồi hăng hái thực thi,

Bao điều chân thiện chỉ vì yêu thương.

Ngày đêm đi đúng con đường,

Giê-su Giáng Thế luôn thường dạy khuyên.

Đó là luôn sống trung kiên,

Đi theo sự thật suốt trên đường trần.

Thế nên chẳng ngại dấn thân,

Tận tâm phục vụ người dân khổ sầu.

Tình người đạt được chiều sâu,

Ở trong đức ái nhiệm mầu Ba Ngôi,

Dắt nhau thẳng tiến về trời

Muôn đời vui sống bên Người Cha yêu.

                             

Đại Lễ Chúa Giáng Sinh 25/12/2008.
Năm Mới Dương Lịch 01/01/2009.
Tu sĩ Thiện Triều OFM VN

Loading...